MEB 82 bin öğretmenin norm kadro fazlası olduğunu açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığında kangren haline gelen norm kadro fazlası öğretmen sayısı 2023 yılı faaliyet raporuna yansıdı. Bakanlık norm kadro fazlası olan 82 bin öğretmenin 2023 yılında 63.167'e düşürüldüğünü belirtiyor. Gerçekten büyük başarı!

  • 157

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 yılı faaliyet raporu dikkatlice incelendiğinde birçok acı gerçeğe ulaşılmaktadır. Bunlardan birisi de norm kadro fazlası öğretmenlerdir. Rapora göre norm kadro fazlası olan 82 bin öğretmenin 2023 yılında 63.167'e düşürüldüğü ifade ediliyor.

Birçok okulda öğretmen açığı ücretli öğretmenlerle karşılanırken 82 bir öğretmenin norm kadro fazlası olması düşündürücüdür.

Raporda aynen:

"Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının norm kadro güncellemelerinin tamamlanmasının ardından norm kadrolarda ortaya çıkan değişim nedeniyle oluşan norm kadro fazlalığının giderilmesine ilişkin olarak Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesi ve il içinde alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atama işlemlerinin ivedilikle yapılması için 13/11/2023 tarihli ve 89610382 sayılı yazımız ile valiliklere talimat verilmiştir. Talimat yazımızın yazıldığı dönemde 82 bin öğretmen norm kadro fazlası durumdayken bugün itibarıyla 63.167 öğretmen norm kadro fazlası durumdadır. Ayrıca söz konusu yazımız ile bir alanda norm kadro fazlası öğretmen var iken aynı alan için ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmemesi hususunda valilikler uyarılmıştır." 

Bakmadan Geçme