Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,6 seviyesinde gerçekleşti

TÜİK, mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.


Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %12,0 olarak tahmin edildi.


Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.


Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %54,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 121 bin kişi artarak 35 milyon 645 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak %54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,8 iken kadınlarda %36,9 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,7, kadınlarda ise %21,2 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Mart 2024

  Mart 2024 Bir önceki ay Bir önceki aya göre fark
Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
(Bin kişi)
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 65 799 32 564 33 235 65 763 32 547 33 216 36 17 19
İşgücü 35 645 23 383 12 262 35 524 23 352 12 172 121 31 90
İstihdam 32 588 21 792 10 796 32 449 21 671 10 777 139 121 19
İşsiz 3 057 1 591 1 466 3 076 1 681 1 394 -19 -90 72
İşgücüne dahil olmayanlar 30 154 9 181 20 973 30 239 9 195 21 044 -85 -14 -71
(%)
İşgücüne katılma oranı 54,2 71,8 36,9 54,0 71,7 36,6 0,2 0,1 0,3
İstihdam oranı 49,5 66,9 32,5 49,3 66,6 32,4 0,2 0,3 0,1
İşsizlik oranı 8,6 6,8 12,0 8,7 7,2 11,5 -0,1 -0,4 0,5
Genç nüfusta işsizlik oranı
(15-24 yaş)
15,1 11,7 21,2 15,5 13,0 20,3 -0,4 -1,3 0,9

Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş aylara ilişkin tahminler revize edilerek yayımlanmaktadır.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,8 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %24,1 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %24,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.

Bakmadan Geçme