Mahfi Hocaya göre gerçek enflasyon oranı

2023 yılında hane halklarının toplam tüketim harcaması 15,5 trilyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde kredi kartı harcamaları ise 7,3 trilyon lira olarak kaydedildi. Bu verilere göre, toplam nihai tüketim harcamalarının yüzde 47'si kredi kartlarıyla gerçekleştiriliyor. Bu oran, piyasada çok çeşitli malların bulunmasını ve TÜİK'in TÜFE endeksi kapsamında 406 maddeyi içermesini dikkate alındığında oldukça yüksek bir oran olarak kabul edilebilir.

Kredi kartı harcama artışı

2023 yılında, bir önceki yıla göre yerli kredi kartlarının yurtiçi kullanım tutarları yüzde 128,4 arttı. 2024 yılının ilk üç ayında ise kredi kartı kullanımındaki artış oranı yüzde 133'e yükseldi. Ancak, TÜİK TÜFE'indeki artışlar, kredi kartı kullanımındaki artışın yarısından daha az oldu. Bununla birlikte, ENAG'ın eTÜFE artış oranları, kredi kartı kullanım artış oranlarına çok daha yakın seyretti. Hatta 2023'te eTÜFE ile kredi kartı kullanımı arasındaki artış oranları neredeyse eşit düzeyde oldu.

Gerçek enflasyonun doğru olarak belirlenmemesi durumunda, ücretler, fiyatlar ve kiralar gibi ekonomik göstergelerin doğru değerlendirilmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla, enflasyonu düşürmek için uygulanan politika araçlarının gerçek enflasyonu hedef alarak ayarlanması gereklidir. Aksi halde, enflasyonun yüzde 5 düzeyine indirilmesi ve bu seviyede tutulması mümkün olmayabilir.

Gerçek enflasyon yüzde kaç oranında

2024'ün ilk üç ayında kredi kartı harcamalarında yüzde 133'lük bir artış, 2023 yılında ise yüzde 128,4'lük bir artış var. Son bir yıllık enflasyon hesaplandığı takdirde enflasyon oranının ortalama yüzde 130 olduğu ortaya çıkar.

 

Bakmadan Geçme