Kıdem tazminatına hangi ödemeler dâhil edilmez?

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçilerin aldıkları her ödeme kıdem tazminatı matrahına dahil edilmemektedir.

  • 72

Buna göre kıdem tazminatı hesaplanırken aşağıdaki ödemeler kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez.

1- Yıllık izin ücreti,

2- Evlenme yardımı,

3- Hafta tatili ücreti,

4- Bayram harçlığı,

5- Hastalık yardımı,

6- Genel tatil ücreti,

7- Doğum yardımı,

8- Ölüm yardımı,

9- İzin harçlığı,

10- Jestiyon ödemeleri,

11- Teşvik ikramiyesi ve primleri,

12- Jübile ikramiyesi,

13- Seyahat primleri,

14- Devamlılık göstermeyen primler,

15- Fazla çalışma ücreti,

16- İş arama yardımı,

17- Harcırah,

18- Bir defalık verilen ikramiyeler,

19- İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri.

Bakmadan Geçme