Kıdem tazminatı zamanında ödenmezse faiz istenilebilir mi?

Zamanında ödenmeyen kıdem tazminatı için faiz istenip istenmeyeceği merak edilen soruların başında geliyor. Sonun cevabı haberimizde

  • 117

İş hayatında sıklıkla karşılaşılan durumlardan biri olan işten ayrılma sonrasında ödenmesi gereken kıdem tazminatında zamanında ödeme esası, işçi hakları açısından önem taşıyor. Ancak işveren tarafından kıdem tazminatının süresinde ödenmemesi durumunda, işçilere mevduat faizi talep etme hakkı tanınıyor. 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi, işçilerin bu haklarını koruma amacı taşıyor. Detaylar soru-cevapta:


Kıdem tazminatı zamanında ödenmezse faiz istenilebilir mi?

Evet istenilebilir. Çünkü kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmedileceği 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilmektedir.

Bakmadan Geçme