Kıdem tazminatı hangi şartlarda alınabilir?

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için belirli koşulların sağlanması gerekiyor. İşte detaylar...

  • 156

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için hangi koşulların sağlanması gerekiyor? MEMUR5.COM editörü sorunun cevabını aktarıyor...

Kıdem tazminatı, işçilerin uzun süre aynı işverene bağlı olarak çalışmaları durumunda hak ettikleri bir tür ödemedir. Ancak bu ödemenin alınabilmesi için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte, kıdem tazminatının ödenmesi için şu koşulların gerçekleşmesi gerekmekiyor:

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,
- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,
- Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,
- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeniyle işten ayrılma,
- Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,
- İşçinin ölümü.

Bu koşullardan birinin gerçekleşmesi durumunda, işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süre ve diğer faktörlere bağlı olarak hesaplanır ve işçiye ödenir. Bu koşulların karşılanması halinde, işçiler kıdem tazminatı almak için işverenlerine başvurabilir.

Bakmadan Geçme