Kapı dinleyen çalışan kovuldu, Yargıtay ne karar verdi?

Yüksek mahkeme, iş akışını olumsuz etkileyen davranışların işten çıkarılma nedeni olabileceğini onayladı ve işe iade kararını bozdu

  • 187

2017 yılında bir çalışan, işyerinde kapı dinlemek ve mesai arkadaşlarının giriş-çıkış saatlerini takip etmek gibi davranışlar sergilediği için işten çıkarıldı. Ancak çalışan, işe iade davası açarak iş akdinin feshin geçersiz olduğunuiddia etti. Yerel mahkeme, işten çıkarmak için yeterli delil olmadığına hükmederek çalışanın işe iadesine karar verdi. Mahkeme, çalışanın davranışlarının iş akışını olumsuz etkilemeyeceğine kanaat getirdi ve işe iade kararı verdi. 

Yerel mahkemenin kararında, "İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açarsa, fesih için geçerli sebep olabilirle. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Ancak Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, çalışanın işyerindeki davranışlarının iş akışını olumsuz etkileyecek nitelikte olduğunu ve işverenin feshinin geçerli nedenlere dayandığını belirtti. Yargıtay, diğer çalışanların ifadelerini de dikkate alarak işe iade kararını bozdu ve iş akışını olumsuz etkileyen davranışların feshi haklı kıldığını vurguladı.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kararından bir bölüm şöyle:

'"....Her ne kadar Mahkemece, "...geçimsiz nitelendirilmesinin iş akdinin feshini geçerli ve haklı gösterecek ağırlıkta davacıdan kaynaklanan olumsuzluk değildir. Diğer çalışanlarının giriş ve çıkış saatlerine dikkat etmek ve çalışma sürecinde daha kurallara uygun davranılması şeklinde yorumlanabilecek tutum ve davranışı olumsuzluk olarak nitelendirilmesinin iş kanununun 17. Maddesi uyarınca fesih nedeni sayılamayacağı" değerlendirmesi yapılmış ise de bu görüşe katılmak mümkün olmamıştır.

İş akışını olumsuz etkiler nitelikte

...Davacının işyerinde olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği, çalışma arkadaşları ile sorunlar yaşadığı davalı tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Davacının sergilediği tutum ve davranışların ve iş arkadaşları ile yaşadığı sorunların iş akışını olumsuz etkiler nitelikte olduğu, işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nedene dayandığı,...."

Bakmadan Geçme