• Haberler
  • Aktüel
  • Kamu taşınmazlarında tasarruf tedbirleri nasıl uygulanacak?

Kamu taşınmazlarında tasarruf tedbirleri nasıl uygulanacak?

Tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde; kamu kurumlarında taşınmaz edinilmesi, kiralanması ve kullanılmasına ilişkin tedbiler ve uyulması gereken esaslar açıklandı.

3 Yıl boyunca kiralama, satınalma yapılamayacak

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 3 yıl süreyle yurt içinde ve yurt dışında hiçbir şekilde yeni hizmet binası alınmayacak, kiralanmayacak, yapılmayacak veya bu amaçla arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacaktır. Ancak deprem riski nedeniyle yıkım kararı verilmesi halinde, o hizmet için tahsis edilebilecek Hazineye ait taşınmazın bulunmadığının tevsik edilmesinden sonra, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan veya tahsis edilmiş olan yerlere yeni inşaat yapılabilecektir.

İhtiyaç fazlası binalar kamu kurumlarına tahsis edilecek

Hizmet binaları, kamu binaları standartları esas alınarak ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde gözden geçirilecektir. İhtiyaç fazlası bina veya bölümleri ihtiyacı olan kurumlara tahsis edilecektir.

Mevcut hizmet binası kiralamaları ne olacak?

Hizmet binası kiralamaları, belli bir takvim çerçevesinde ivedilikle sonlandırılacaktır.

Yeni lojman, kreş, sosyal tesisler yapılacak mı?

Yeni lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacaktır. Savunma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılanlar hariç mevcut lojman ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacaktır.

Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri ne kadar olacak?

Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri rayiç bedeller dikkate alınarak yeniden belirlenecektir.

Ankara'da bazı bakanlıklar ve kurumlar plazalarda kiracı konumundalar. Bütçeye yük olan bu kiralamaların biran önce bitirilmesi, atıl halde olan diğer kamu kurum binalarına geçilmesinde fayda bulunmakta. Bu şekilde bütçe üzerinde yük hafifleyecek. Buun yanında; mevcut lojmanların satılması, kiraların rayiç değere yüksetilmesi, sosyal tesislerin ücretlerinin otel ücreti seviyesine yükseltimesi önemli tasarruf kalemleri olarak yer almakta.

 

 

 

Bakmadan Geçme