Kamu kurumlarındaki kadrolu işçi sayısı belli oldu

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre altı aylık dönemde kadrolu işçi sayısında 23 bin 109 artış olmuş.

2023 yılı sonu itibarıyla kamu kurumlarının tamamında istihdam edilen kadrolu işçi sayısı ise 1.224.967’dir. Bu sayı 2023 yılı Haziran ayı verilerine göre kadrolu işçi sayısı 1.201.858’di. Buna göre altı aylık dönemde kadrolu işçi sayısında 23 bin 109 artış olmuş.

Açıklanan bu sayıların;

1- 211.165’si genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

2- 45.522’i YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde,

3- 54.877’si özel bütçeli diğer idarelerde,

4- 1.488’i düzenleyici ve denetleyici kurumlarda,

5- 6.714’ü sosyal güvenlik kurumlarında,

6- 182.794’ü döner sermayeler ve kefalet sandıklarında,

7- 2.981’i diğer kamu idarelerinde,

8- 46.084’ü 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’lerde (Bağlı ortaklıklar dahil),

9- 144’ü özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda (Sümer Holding ve TDİ’yi kapsamaktadır.),

10- 5.532’si özel kanunu bulunan kuruluşlar (Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’dir.)

11- 4.166’sı il özel idarelerinde,

12- 38.717’u belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde,

13- 624.783’ü BİT’lerde, istihdam edilmektedir.

 

 

Yorumlar 1
Mahmut 25 Nisan 2024 17:26

Taşerondan geçenler dahil değil galiba çünkü 1 milyona yakın taşerondan işçi kadrosuna alındı.

Bakmadan Geçme