Kamu kuruluşlarında etik ihlaller resimlerle gözler önüne serildi

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun hazırladığı takvimde, resimler aracılığıyla çeşitli örnekler veriliyor. Örneğin, lüks araçların kamu hizmetinde nasıl kullanıldığına dair ironik bir bakış açısı sunuluyor.Ayrıca, kamu mallarının kişisel işler için fütursuzca kullanılması ve görevde adaletsizlikler de vurgulanıyor.

  • 211

 

Kamu personel rejiminin duayen ismi Ahmet Ünlü, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun hazırladığı takvimde yer alan resimlerle kamuda yaşanan etik ihlallerini değerlendirdi. Takvimdeki resimler aracılığıyla kamu görevlilerinin savurganlıkları, görev yerine getirme eksiklikleri, adalet, eşitlik, dürüstlük ve halka hizmet bilincine ilişkin ihlaller gözler önüne serildi. Lüks araç kullanımından, kamuya ait araçların özel işlerde kullanılmasına, sınavlardaki kayırmalardan, çıkar çatışmalarına kadar bir dizi sorun resimlerle anlatıldı. Ahmet Ünlü, etik değerlere vurgu yaparak, iyi bir yönetimin, siyasetin, ve toplumsal hayatın temel unsuru olan etiğin önemini vurguladı. Etik ihlallerle mücadelede şeffaflık ve kurallara riayetin önemine dikkat çekti. Bu haber, kamuda yaşanan etik sorunlara dair çarpıcı örnekleri okurlara sunuyor.

Ünlü'nün Yeni Şafak'ta kaleme aldı yazı şöyle:

Kamu kuruluşlarında etik ihlaller fotoğrafla ortaya konuldu

Kamuda yaşanan savurganlıklarla ilgili örnekler

Takvimde, lüks araçların kullanımı ironik bir şekilde betimlenmiş. bir kamu kurumunun önünden geçen iki kişi, sıralı arabalara bakarak, "yok canım, belediyeler toplantısı" diyorlar. bu manzaralar maalesef sıradan hale geldi ve halkın hakkının nasıl kullanıldığına dair endişeleri artırıyor.

Kamu kurumlarında, görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanıldığına dair sıkça karşılaşılan durumlar resimlerle aktarılıyor. belediyelerde sık yaşanan imar vurgunları, bir kamu görevlisinin telefonla konuşurken, "imar onayını verdim… sen bugün arsaları topla hanım…" diyerek anlatılıyor.

Kamu mallarının şahsi işler için fütursuzca kullanımına ilişkin örnekler

Takvimde, kamuya ait bir aracın "gelin arabası" olarak kullanılması resmediliyor. bu durum, kamu mallarının nasıl kullanıldığına dair ciddi bir örnek. bir kamu kurumuna giden kişilerin, kapıda hediyeleri taşıyan bir kişiyi görünce, "ihaleler başladı anlaşılan…" dedikleri resim, karşılaşılan durumları gözler önüne seriyor.

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilincine ilişkin ihlal örnekleri

Bir kamu kurumuna gidenler arasında yaşanan farklar, resimlerle anlatılıyor. sıradan bir vatandaşa "sıranı bekle" denirken, unvanlı birine "şimdi sizi alıyorum efendim" denildiği resim, adaletin nasıl sağlanamadığını gösteriyor.

Adalet, eşitlik ve dürüstlüğe ilişkin ihlal örnekleri

Kamu sınavlarında karşılaşılan kayırmalar, bir resimle ifade ediliyor. mobbing mağduru bir personelin şikayetinin görmezden gelindiğini gösteren resim, kurumlardaki adaletsizlikleri ortaya koyuyor.

Halka hizmet bilinci ve hizmet standartlarına uymaya ilişkin ihlal örnekleri

Halka hizmet bilinci anlatılırken, bir vatandaşın kamu kurumunda yaşadığı sorun resmediliyor. bazı kamu görevlilerinin işlerini tamamlamadan mesai bitiminde gitmeleri, halka hizmet bilincinin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor.

Adalet, eşitlik ve tarafsızlık ihlallerine ilişkin örnekler

Kamu görevlileri arasında yaşanan çıkar çatışmaları, bir resimle anlatılıyor. ihaleye giren bir kamu görevlisi, çıkar çatışmalarıyla nasıl başa çıkacağını düşünüyor. bu durum, kamuda yaşanan etik dengesizliğe dikkat çekiyor.

Etik değerlere olan olağanüstü ihtiyaçla ilgili son söz

Etik, iyi bir yönetimin, siyasetin, yargının ve toplumsal hayatın temel unsurudur. halka saydam, kaliteli ve etkin hizmet veren yönetimlerin, etik değerlere bağlı olduğu unutulmamalıdır. etik ihlali sorununu çözmenin yolu, şeffaflık ve kurallara riayetten geçer.

 

Bakmadan Geçme