Kamu çalışanlarının 2024'te bilmesinde fayda görülen pratik bilgiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurların maaşlarında önemli bir artışı duyurduğu genelgeyle kamuoyuna açıkladı. Bu güncellemeler doğrultusunda, 2024 yılında memurların karşılaşabileceği pratik bilgileri MEMUR5.COM editörü, yazar Ahmet Ünlü'nün aktardıklarından faydalanarak sizler için derledi.

  • 311

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurların maaşlarında önemli bir artışı duyurduğu genelgeyle kamuoyuna açıkladı. Bu güncellemeler doğrultusunda, 2024 yılında memurların karşılaşabileceği pratik bilgileri MEMUR5.COM editörü, yazar Ahmet Ünlü'nün aktardıklarından faydalanarak sizler için derledi.

Maaş Katsayısı: Memur maaş katsayısı, 2024 yılı itibarıyla 0,760871 olarak belirlendi. Bu katsayı yılda iki kez güncellenmektedir.

Taban Aylık: Devlet memurlarının taban aylık tutarı, 2024 yılının ilk yarısı için 11.909,08 TL olarak belirlendi.

Kıdem Aylığı: Her bir hizmet yılı için ödenen kıdem aylığı, 2024 yılı için hesaplandı ve 15 yıllık hizmeti olan bir memur için 228,26 TL olarak açıklandı.

Yan Ödeme Katsayısı: İş güçlüğü zammı ve diğer yan ödemelerin hesaplanmasında kullanılan katsayı, 2024 yılı Ocak ayında 0,241297 olarak belirlendi.

Aile Yardımı Ödeneği: Memurun eşi ve çocukları için ödenen aile yardımı ödeneği, belirli koşullar altında ve belirli miktarlarda verilmektedir. Bu miktarlar, aile bireylerinin durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Doğum Yardımı Ödeneği: Canlı doğan her çocuk için ödenen doğum yardımı, 2024 yılında 300 TL ile 600 TL arasında değişmektedir.

Ölüm Yardımı Ödeneği: Eş veya çocuğun ölümü halinde ödenen yardım tutarı, memurun ölümü durumunda farklılık göstermektedir.

Devlet Memuru Aylığı: En yüksek devlet memuru aylığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için 7.228,27 TL olarak belirlendi.

Gelir Vergisi Tarifesi: 2024 yılı gelir vergisi tarifesi, belirli gelir dilimlerine göre farklı oranlarda uygulanmaktadır.

Asgari Ücret: 2024 yılında asgari ücret, brüt 20.002,50 TL, net 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir.

Emekli Olacak Memurlara Ödenecek Yol Tazminatı: Emekli olacak memurlara ödenecek yol tazminatı tutarı 10.315,88 TL olarak açıklandı.

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı: 2024 yılında kıdem tazminatı tavan tutarı 35.058,58 TL olarak belirlendi.

Milletvekili Emekli Maaşı: Milletvekillerine ödenecek emekli maaşı tutarı 93.229,52 TL olarak duyuruldu.

İdari Görev Ek Tazminatı: İdari görevlerde bulunan yöneticilere ödenen ek tazminat tutarı, 3.043,48 TL ile 12.173,93 TL arasında değişmektedir.

Bu bilgiler, 2024 yılında memurların mali durumlarını ve haklarını anlamalarına yardımcı olacak pratik veriler içermektedir.

Ahmet Ünlü'nün konuya ilişkin yazısı:

2024 yılı için memurların bilmesinde fayda olan pratik güncel bilgiler

Ahmet Ünlü, Yeni Şafak, 7/01/2024 Pazar


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ile maaş verileri % 49,25 oranında arttırılarak açıklandı. Bugünkü yazımızda 2024 yılı Ocak ayı sonrasında memurların günlük hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları/karşılaşacakları ve bilmesinde büyük fayda olan kritik bilgileri okuyucularımızla paylaşacağız.

Maaş Katsayısı: Memur maaş katsayısı toplu sözleşme ile belirlenmektedir. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla maaş katsayısı 0,760871’dir. Maaş katsayısı normal şartlarda yılda iki defa belirlenmektedir.
Taban Aylık: Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na göre almakta olan personele 1.000 gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımından oluşan ve memur maaşının bir unsuru olan tutara memuriyet taban aylığı denilmektedir. 2024 yılının ilk yarısı için taban aylık tutarı ise; 1000 x 11,909083 = 11.909,08 TL’dir.
Kıdem Aylığı: Devlet memurlarına her bir hizmet yıl için 20 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımında oluşan tutara kıdem aylığı denilmektedir. 25 yıldan fazlası için kıdem aylığı verilmemektedir. 15 yıllık hizmeti olan bir memurun kıdem aylık tutarı; 15x20x 0,760871 = 228,26 TL’dir.
Yan Ödeme Katsayısı: İş güçlüğü zammı, iş riski zammı, eleman teminindeki güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı tutarının hesaplanmasında kullanılan katsayıdır. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla Yan Ödeme Katsayısı 0,241297’dir.
Aile Yardımı Ödeneği: Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72’nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

Eş için, 2.273xmaaş katsayısından oluşmaktadır. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 2.273x 0,760871 = 1.729,45 TL’dir. Her çocuk için 250xmaaş katsayısından oluşmaktadır. Ancak 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 500*maaş katsayısından oluşmaktadır. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 250x0,760871 = 190,21 TL’dir.

Doğum Yardımı Ödeneği: 633 sayılı KHK’nın Ek 4’üncü maddesi hükmü gereğince ödenmekte olan doğum yardımı, Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılmaktadır. 1/5/2015 tarihinden itibaren ödenmektedir ve bu tarihten itibaren artış yapılmamıştır. 2024 yılında da aynı tutarlar ödenmeye devam edecektir.
Ölüm Yardımı Ödeneği: Eş veya çocuğun ölümü halinde 9500xmaaş katsayısı= 9500x0,760871= 7.228,27 TL, memurun ölümü halinde ise, 9500x2xmaaş katsayısı = 9500x0,760871 x2= 14.456,54 TL’dir.
Milletvekilleri için ölüm yardımı ise 9500 x 0,760871 = 7.228,27 x12 = 86.739,24 TL’dir.

Sigortalılar için yapılacak cenaze ödeneği ise 3.384,37 TL’dir.

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın gösterge ve ek göstergesinin maaş katsayısı ile çarpımından oluşmaktadır. Yapılan son düzenleme ile 9500x 0,760871 = 7.228,27 TL’dir.
399 Sayılı KHK 3/c Sözleşmeli Personel Tavan Ücreti: 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 41.644,40 TL olup bu tutar yılda iki defa belirlenmektedir.
7/15754 Sayılı BKK Sözleşmeli Personel Tavan Ücreti: 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 37.125,05 TL olup, bu tutar yılda iki defa belirlenmektedir. Bilişim personelinin brüt maaşları da bu tutara göre belirlenmekte ve bu tutarın azami 5 katı olarak belirlenmektedir.
2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler İçin): 110.000 TL’ye kadar 15 % 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası 20 % 580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası 27 % 3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası 35 % 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası 40 %
Asgari Ücret Tutarı: 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla brüt: 20.002,50 TL, net: 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesilmemektedir. Asgari ücretin net tutarı kadar memur ve sözleşmeli personelin vergi matrahından indirilmektedir.
Emekli Olacak Memurlara Ödenecek Yol Tazminatı: Emekli olacak memurlara ödenecek yol tazminatı 375 sayılı KHK’de belirlenmiştir. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 13.558 x 0,760871= 10.315,88 TL’dir.
En Düşük Emekli Aylığı: 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlar ile SSK, Bağ-Kur’a tabi olanlar için en düşük emekli aylığı 7.500 TL, 5434 sayılı Kanun’a tabi olanlar içinse 13.861,44TL’dir.
Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı: 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL’dir. Bu tutardan sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir.
Mal Beyanına Esas Şube Müdürü Maaşı: 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 47.440,35 TL’dir.

Milletvekili Emekli Maaşı: 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla milletvekilleri 122.530 x 0,760871 = 93.229,52 TL emekli maaşı alacaklardır.
İdari Görev Ek Tazminatı: 375 sayılı KHK’nin ek 38 inci maddesinde düzenlenen ek tazminat idari görevlerde bulunan yöneticilere ödenmektedir. 4.000 ila 16.000 gösterge rakamı arasında yapılan ek tazminat idari unvanlara göre değişmekte olup maddede belirtilen göstergelerin maaş katsayısı ile çarpımından oluşmaktadır. En düşük ek tazminat tutarı 4.000 *0,760871 = 3.043,48 TL, en yüksek ek tazminat tutarı ise 16.000 *0,760871 = 12.173,93 TL’dir. Bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir.

Bakmadan Geçme