Kadınların adalete erişimi desteklenecek

Nevşehir'de kadınların adalete erişiminin desteklenmesini amaçlayan üçüncü çok paydaşlı toplantı düzenlendi.

Kadınların adalete erişimi desteklenecek

Nevşehir’de kadınların adalete erişiminin desteklenmesini amaçlayan üçüncü çok paydaşlı toplantı düzenlendi.

Kadınların adalete erişiminin önündeki engellerin kaldırılması ve yerel ortaklar arasında kadınları desteklemek amacıyla işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin görüşüldüğü üçüncü çok paydaşlı toplantı, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin ’Türkiye’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi’ başlıklı ortak projesi çalıştayı Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesinde yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı, Avukat Sibel Suiçmez, “Bu projenin hedeflerinden biri kadınların adalede erişiminin önündeki engellerin kaldırılması, adli yardım hizmetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliliği duyarlığı içerisinde yürütülmesi, kadınların yasal haklarının farkında lığının artırılması ve bu konuda hukuk okuryazarlıklarının geliştirilmesi olacak. Bugünkü toplantımızın da amacı olan sorunlarımızı saptamak, çözümlerimizi üretmek, kurumlar arasındaki güç birliğini, işbirliğini geliştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturmak” dedi.

Suiçmez, “Sorunları çok güzel bir şekilde belirleyeceğimize, ondan da önemlisi çözümleri de burada üretebileceğimize inanıyorum. Hepimiz biliyoruz ki sadece tek taraflı bakış açısıyla ya da çözüm üretecek kurumların sadece bir kısmının çabasıyla çözümlere ulaşmak mümkün değil. Bizler, hepimiz kadınların adalete erişimi konusundaki engellerin kaldırılması yönünde hem fikir olan kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve barolar aynı yöne bakıyoruz. Bizim işbirliği içerisinde olmamız alanda çok önemli farklılıklar oluşturuyor. Kadın üzerinde çalışma yapan sivil toplum örgütleri, barolarla kamu kuruluşlarıyla ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesinin alanda çok büyük olumlu sonuçlar oluşturduğunu gördük. Ben Trabzon Barosu önceki dönem başkanıydım. Trabzon’da gerçekten sivil toplum örgütleri ve baroların arasındaki ilişki birliğinin nasıl alanda çözüm oluşturduğunu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sağlanan işbirliğinin nasıl alanda olumlu dönüş yaptığını bizzat gördük. Eminim Nevşehir ilimizde de sivil toplum örgütleri, kamu kurum kuruluşları ve baroların işbirliği içerisinde, alanda dönüşümü, değişimi sağlayacak. Nevşehir ilinin pilot proje ile olarak önemli bir başarıya imza atacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Türkiye Barolar Birliği, yerel barolar ve adli yardım merkezleri, adli yardım avukatları, veri toplama uzmanları, üniversiteler, hukuk fakülteleri, kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet araştırma ve uygulama merkezleri, kadın hakları, kadınların adalete erişimi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, şiddet önleme merkezleri, kadın konuk evleri ve kadın hakları alanında çalışan uzmanları katıldı.