• Haberler
  • İşçi
  • İzinsiz işe devamsızlık yapan işçi hakkında ne yapılması gerekir?

İzinsiz işe devamsızlık yapan işçi hakkında ne yapılması gerekir?

İşverenlerin en çok cevabını aradıklarının başında "İzin almadan işe devamsızlık yapan işçi hakkında ne işlem yapılması gerekir?" sorusu geliyor. Sorunun cevabını MEMUR5.COM editörü veriyor.

İş Kanunu'nun 25. maddesinin (II) numaralı bendi, izin almadan işe devamsızlık yapan işçiyle ilgili önemli düzenlemeler içerir.

Bu düzenlemelere göre, işçi izin almadan veya haklı bir neden olmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa, herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü veya bir ayda üç iş günü işe gelmezse, iş sözleşmesi bildirim süresi verilmeden ve kıdem tazminatı ödenmeden feshedilebilir.

Bu durumda işverenin yasal haklarına dayanarak işçinin iş sözleşmesini sonlandırması mümkündür.

Bakmadan Geçme