• Haberler
  • İşçi
  • İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?

İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?

İşyerinin satılması durumunda işçiler, kıdem tazminatlarını isteme hakkına sahipler. Ayrıntılar haberimizde.

İşyerinin satılması durumunda, işçilerin kıdem tazminatı hakları konusunda yasal düzenlemeler mevcut.

 Genel olarak, işyerinin kısmen veya tamamen devri durumunda işçilerin çalışma şartları aynı şekilde devam eder ve bu durum işçilerin haklarını korur. İşçiler, işyerinin devri nedeniyle işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı talep edebilirler.

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrılması halinde ödenen bir tür tazminattır ve işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak belirlenir. Dolayısıyla, işyerinin devri sonucunda işten ayrılan işçilerin kıdem tazminatı hakları devir öncesinde ve sonrasında geçen toplam çalışma sürelerine göre hesaplanır ve ödenmesi gerekmektedir. Bu durum işçilerin yasal haklarını koruyan bir düzenlemedir ve işverenlerin bu haklara riayet etmesi beklenir.

Bakmadan Geçme