İşveren kıyafet zorunluluğu getirebilir mi?

İşyerlerindeki kıyafet zorunluluğu, çoğu zaman tartışma konusu olabiliyor. Bu tür tartışmaları sona erdirmek için işverenlerin, işyerinde uyulması gereken kuralları yazılı hale getirmesi icap ediyor.

Çalışanların 'kıyafetleri' iş yerlerinde zaman zaman tartışma konusu olabiliyor. Hatta bu durum bazen 'iş akdinin feshine' kadar giden istenmeyen durumların oluşmasına yol açabiliyor. Bu nedenle çalışanların işyerlerinde işveren tarafından belirlenen 'kılık kıyafet' kurallarına uymasında fayda görülüyor.

Peki işverenlerin 'kıyafet zorunluluğu' getirme hakkı var mı?

Kamuda olduğu gibi, özel sektör için geçerli bir 'kılık kıyafet' yönetmeliği bulunmuyor. Ancak, işveren kendi işlerinde düzeni sağlamak için bazı kararlar alma hakkına sahip. Bu önlemler bazen iş verimini arttırmak için bazen de güvenlik sebebiyle alınabiliyor. Kıyafetleri düzenleme hakkı da işverene bu çerçevede verilmiş bir hak olarak değerlendiriliyor ve bu hakkın kullanılmasında, işveren iş mevzuatından kaynaklanan hükümleri aşmamak kaydıyla bazı yaptırımlar da uygulayabiliyor.

Yazılı olmalı ve herkese uygulanmalı

İşyerlerindeki kıyafet zorunluluğu, çoğu zaman tartışma konusu olabiliyor. Bu tür tartışmaları sona erdirmek için işverenlerin, işyerinde uyulması gereken kuralları yazılı hale getirmesi gerekiyor. Sadece kıyafet ile ilgili değil, işin boyutuna göre, işyerinde uyulması gereken kurallar dizisi oluşturulup yazılı olarak çalışanlara tebliğ edilmesi öneriliyor. Böylece, çalışanlardan bu kurallara uygun davranmaları beklenebiliyor. Bu yönde belirlenen kuralların tamamı tüm çalışanlar için geçerli olmalı ve kılık kıyafete yönelik kurallar genellikle çalışanlara işe alım sürecinde bildirilmeli. Çalışan da bu kuralı bilerek işi kabul etmeli.

Aksi mobbinge girer

Türkiye'de birçok işyeri kıyafet zorunluluğu getiriyor. Bu işyerleri bazen bir esnaf bazen de kurumsal bir şirket olabiliyor. Örneğin bankalar, oteller, lokantalar, giyim mağazaları, fabrikalar ve gıda şirketleri gibi yerlerde kıyafet zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca, kafeler veya gıda zincirleri de firmanın logosunun bulunduğu kıyafetleri giyme zorunluluğu getirebiliyor. Burada önemli olan, kıyafet ile ilgili kuralların yazılı olması ve herkese uygulanması gerektiği. Aksi halde, belirli bir çalışan grubuna uygulanması halinde mobbing sayılıyor. Çalışanlar da bu durum karşısında mobbing iddiası ile dava açma hakkına sahip oluyor. Yargıtay da konuyla ilgili birçok karar veriyor. Bu kararların büyük kısmında kıyafet uygulaması konusunda işveren haklı bulunuyor. Genelde, tek tip kıyafet giymek istemeyen ve bu yüzden işini kaybeden çalışanların açtığı davalarda yüksek mahkeme işverenden yana karar veriyor. Bu nedenle çalışanların, işyerinde tüm işçiler için geçerli kılınan kılık kıyafet kurallarına uymasında fayda görülüyor. Aksi takdirde, çalışanların işini kaybetmesine giden istenmeyen durumlar oluşabiliyor.

Bakmadan Geçme