İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki Başkan danışmanlarının alacağı ücret belli oldu

İstanbul Büyükşehir Beledisinde görev yapan Başkan Danışmanlarının alacakları ücret Belediye Meclisinin aldığı kararla belli oldu.

  • 194

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında; "Danışmanlara her türlü ödemeler dâhil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75 'ini aşmamak üzere Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir.'' hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Başkan Danışmanlarına 2024 mali yılında sosyal denge tazminatı ile merkezi idare tarafından yıl içinde ilan edilip güncellenen memur maaş katsayısının dikkate alınarak ödenecek ücret tutarını belirlemiştir.

Buna göre Belediye Meclisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlarına 2024 yılında 62.845,09 TL. brüt ücretin ödenmesini Oybirliği ile kabul etmiştir.

 

Bakmadan Geçme