İşsizlik fonunda yeni dönem: İstihdama yönelik kullanım oranı yükseldi

Son kararla birlikte işsizlik sigortası fonunun kullanım alanı genişledi. İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48. maddesinin Yedinci Fıkrası'nda belirtilen hedeflere yönelik olarak, işsizlik sigortası fonunun bir önceki yıl prim gelirlerinin 0'undan P'si istihdama odaklı kullanılacak.

  • 171

"İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar" karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı son kararla birlikte işsizlik sigortası fonunun kullanım alanı genişledi. İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48. maddesinin Yedinci Fıkrası'nda belirtilen hedeflere yönelik olarak, işsizlik sigortası fonunun bir önceki yıl prim gelirlerinin %30'undan %50'si istihdama odaklı kullanılacak.

İşsizlik sigortası fonu, işgücünün verimliliğini artırmak ve işsizlik riskini azaltmak gibi önemli amaçlar doğrultusunda daha etkin bir şekilde kullanılacak. Bu kararla, çalışanların niteliklerini geliştirerek işsizlik riskini minimize etmeyi ve teknolojik değişimler nedeniyle işsiz kalan bireyleri alternatif alanlara yönlendirilmesi hedefleniyor.

İşsizlik fonu'nun artırılan kullanım oranıyla birlikte şu amaçlar güdülecek:

- İşgücü piyasasını araştırma ve planlama çalışmalarının desteklenmesi,
- İşe yerleştirme ve danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi,
- İstihdamı koruyucu ve artırıcı tedbirlerin alınması ve uygulanması.

Bu adımlarla, işsizlikle mücadelede daha etkin ve kapsamlı bir yaklaşım benimsemeyi amaçlanıyor. İşsizlik sigortası fonu'nun daha geniş bir perspektifle istihdama katkı sağlaması, hem iş arayanlar hem de işverenler için olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. İlerleyen süreçte, fonun bu genişletilmiş kullanım alanıyla birlikte istihdamın artması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi bekleniyor.

Bakmadan Geçme