• Haberler
  • Aktüel
  • İşine bağlı olmayan çalışanların küresel ekonomiye maliyeti 8,8 trilyon dolar

İşine bağlı olmayan çalışanların küresel ekonomiye maliyeti 8,8 trilyon dolar

İşine bağlı olmayan çalışanlar, küresel ekonomide 8,8 trilyon dolarlık kayba yol açıyor. Çalışan bağlılığı uzmanı Bertay Fişekçi, şirketlerin bu sorunu çözmek için stratejik yatırımlar yapmasının önemine dikkat çekiyor.

Hibrit çalışma düzeni ve Z kuşağının meslek hayatına dahil olmasıyla iş dünyasında dengeler değişiyor. Gallup’un Küresel İşyerinin Durumu 2023 araştırmasına göre, işine bağlı olmayan çalışanlar, üretkenlik kaybı nedeniyle dünyaya 8,8 trilyon dolara mâl oluyor. Araştırmaya göre, çalışanlar yöneticilerin değil, yöneticiler çalışanların bağlılığı için çabalıyor.

Günümüzde dünya genelindeki şirketlerin yarısından fazlası, ekiplerini elde tutmakta zorlanıyor. Çalışanların üçte biri (%32) kariyer değişikliğini düşünürken, bunun temel nedenleri arasında maaş artışı isteği (%39), farklı bir alana ilgi (%21) ve yükselme arayışları (%20) yer alıyor. İş dünyasının belirsiz ve çalkantılı düzeni içinde yöneticilerin çalışan sadakatini artırmak için yatırımlar yapmasının zorunlu hale geldiğini belirten Çalışan Bağlılığı Danışmanı Bertay Fişekçi, yöneticilerin çeşitli programlar aracılığıyla danışmanlık almalarının faydalarını açıkladı.

"Yatırım Yapmaları Hem Çalışanlara Hem de İşletmeye Büyük Geri Dönüşler Sağlıyor"

Fişekçi, "Çalışan bağlılığı, bir çalışanın yüksek enerjiyle işyerine adandığını ve yaptığı işten tatmin olduğunu hissettiği duygu ve zihin durumu olarak ifade ediliyor. Ancak, iş dünyasının dinamiklerinin sürekli değiştiği günümüzde işyerine duyulan mevcut bağlılığı istikrarlı kılmak oldukça zor. Bu noktada, şirketlerin çalışan bağlılığını artırabilecekleri ve süreklilik kazandırabilecekleri şekilde yatırım yapmaları hem çalışanlara hem de işletmeye büyük geri dönüşler sağlıyor," dedi.

"Çalışanların Gönülden Bağlanacakları Bir Şirket Yaratmalarını Sağlıyorum"

Şirketlerine bağlılık duyan çalışanların nasıl fark edilebileceğine dair ipuçlarını paylaşan Fişekçi, "İşyerine bağlı çalışanlar, iş yapmaya daha heveslidir. Bulundukları organizasyonun misyon ve vizyonuna kendilerini adamışlardır. Kendilerine verilen işi yapmanın ötesine geçerek daha fazlasını ortaya koymaya isteklidir. Yine de bağlılık ve mutluluk tanımlarını doğru ayırt etmek çok önemli," dedi. 

"Bağlılık, İş Tatmini Demek Değildir"

Fişekçi, "Bağlılık, iş tatmini demek değildir. Çünkü, işimizde tatmin olsak da işyerimize bağlılık duymayabiliriz. Şirketine bağlı olmayan çalışanlar, isteksizlik, süreçlere katkıda bulunmama, arkadaş edinmeme gibi eylemlerle fark edilebilir. Bir organizasyonun ise çalışanlarının hem işinde doyuma ulaşması hem de kurumuna bağlı olması için uygulayabileceği çeşitli stratejiler var. Ben de bu aşamada devreye girerek, liderler için yol gösteriyorum. Çalışanların gönülden bağlanacakları bir şirket yaratmalarını sağlıyorum," diye konuştu.

Bakmadan Geçme