İşçiye 'terbiyesiz' demesi amire pahalıya patladı

Yargıtay'ın kararı, işçiye yönelik hakaretin haklı fesih sebebi olduğunu doğruluyor, bu durum işçi haklarının korunması açısından önem taşıyor.

Yargıtay,  amirinin işçiye "terbiyesiz" demesinin hakaret içerdiğine hükmetti. Ayrıca bu hakaretin, işçinin haklı fesih hakkını kullanmasını ve işverenin kıdem tazminatı ödemesini gerektiği kararlaştırıldı. Bu durum, işçi ile işveren arasındaki ilişkilerdeki ahlaki ve hukuki standartları gözler önüne seriyor.

İşçi, işverenin iş arkadaşları önünde kendisine karşı yapılan ahlaka aykırı davranışları gerekçe göstererek iş akdini feshetti. Yerel mahkeme, davayı reddederken, Yargıtay ise işçinin haklı fesih hakkını savundu. Yargıtay kararına göre, işverenin işçiye yönelik hakaret içeren sözleri, işçinin iş akdini haklı olarak sonlandırmasını meşru kılıyor.

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlık dolayısıyla, işçinin şeref ve haysiyetini koruma hakkıyla konusunda Yargıtay emsal karara imza atmış oldu. Bu karar, işçilerin haklarını koruma ve işverenlerin iş ilişkilerindeki tavırlarını gözden geçirme açısından önem taşıyor. Yargıtay'ın bu kararı, işçi haklarının güçlendirilmesi ve iş ilişkilerindeki adaletin sağlanması adına bir dönüm noktası olarak değerlendirmek mümkün.

memur5.com

Bakmadan Geçme