• Haberler
  • İşçi
  • İşçinin görevi hangi şartlar sağlanırsa değiştirilebilir?

İşçinin görevi hangi şartlar sağlanırsa değiştirilebilir?

İşverenler, yönetim hakkı çerçevesinde çalışanların görevlerini değiştirebilir ancak bu değişiklikler dürüstlük kurallarına uygun olmalı ve işçiyi istifaya zorlamamaları gerekiyor. İş Kanunu’nun 22. maddesi gereği, görev değişikliği yazılı olarak bildirilip, işçinin 6 iş günü içinde onayı alınmalıdır; aksi halde değişiklik geçersizdir. İşçi bu durumu kabul etmez ve zorla çalıştırılırsa, fesih hakkı doğar ve kıdem tazminatı talep edebilir.

Konuyu Karar gazetesinden Eyüp Sabri Demirci inceleme masasına yatırdı.

İşverenler, yönetim hakkı çerçevesinde çalışanların görevlerini değiştirme yetkisine sahiptirler. Ancak bu yetkiyi kullanırken, Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca dürüstlük kurallarına uymak zorundadırlar. Bu, işverenin görev değişikliğini çalışana istifa ettirmek veya cezalandırmak amacıyla yapmaması gerektiği anlamına gelir.

İş Kanunu’nun 22. maddesine göre, işverenin görev değişikliği yapabilmesi için iki koşulu yerine getirmesi gerekiyor:

1. Görev değişikliğini yazılı olarak çalışanına bildirmesi,
2. Çalışanın bu değişikliği 6 iş günü içinde kabul etmesi.

Bu şartlar sağlanmadığı takdirde, yapılan görev değişikliği işçiyi bağlamaz. İşveren bu durumda çalışana eski görevinde devam etme seçeneği sunabilir veya uygun bir pozisyon bulunmuyorsa kıdem ve ihbar tazminatlarıyla birlikte iş akdini geçerli bir nedenle feshedebilir. Ancak, işçi bu feshe karşı arabulucuya başvurabilir ve dava açabilir.

Eğer işçi, görev değişikliğini 6 iş günü içinde kabul etmezse ve işveren işçiyi zorla yeni görevinde çalıştırmaya devam ederse, işçi bu durumu aleyhte bir değişiklik olarak kabul edip iş akdini feshedebilir. Bu durumda, işçinin kıdemi bir yıldan fazla ise kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Bakmadan Geçme