İşçiler tatil günlerinde başka bir işte çalışabilir mi?

Özel sektörde ya da kamuda çalışan bir işçi boş zamanlarında başka bir işte çalışabilir mi?

  • 81

İş Kanunu açısından işçinin başka bir iş yerinde çalışıp çalışmayacağı işe alınırken yapılan iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmelerinde konulan hükümlere göre belirlenir.

Sözleşmelerde, işçinin bir başka işyerinde çalışamayacağına ilişkin bir hüküm konuşmuşsa elbette çalışamaz.

Dolayısıyla, mevzuat açısından bir işçisinin boş zamanlarında başka bir iş yapmasından sıkıntı bulunmamaktadır.

Ancak, çalıştığı iş yeri ile yaptığı sözleşmede yer alan bir madde, işçinin boş zamanlarında başka yerde çalışmasına engel olabilir.

Bakmadan Geçme