İş yerinde 'küfre küfürle karşılık vermeyi' yargı 'tolere edilebilir' buldu

İzmir'de, bir kadın personel, erkek olan iş arkadaşına argo ve küfürlü ifadeler kullanması üzerine uyarıda bulundu. Ancak uyarılar karşılık bulmadı ve kadın personel, erkek personele küfretti. Bunun üzerine işten çıkarılan kadın personel konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme kadın personeli haklı buldu.

İzmir'de, bir kadın personel, erkek olan iş arkadaşına argo ve küfürlü ifadeler kullanması üzerine uyarıda bulundu. Ancak uyarılar karşılık bulmadı ve kadın personel, erkek personele küfretti. Bunun üzerine işten çıkarılan kadın personel konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme kadın personeli haklı buldu.

İzmir'de yaşanan ve gıda pazarlama şirketinde müşteri yöneticisi olarak çalışan E.G'nin, iş arkadaşının küfretmesine karşılık vererek işten çıkarılması dava konusu oldu.

İzmir 19. İş Mahkemesinin kararında, E.G'nin, erkek mesai arkadaşlarının küfürlü ifadeler ve cinsel içerikli şakalarına karşı uyarıda bulunmasına rağmen durumun düzelmemesi üzerine tartışma yaşadığı ve bu sırada küfür ettiği belirtildi.

Mahkeme, E.G'nin küfrettiğini kabul etmesine rağmen, işverenin tek taraflı olarak iş akdini sonlandırmasını haksız bularak, işe iadesine karar verdi. Kararda, E.G'nin erkek mesai arkadaşlarının ağırlıklı olarak kullandığı küfürlü ifadelere maruz kaldığı ve bu ortamda verdiği tepkinin tolere edilebilir düzeyde olduğu vurgulandı. Ayrıca diğer çalışanların aynı şekilde küfür etmelerine rağmen sadece E.G'nin iş akdinin sonlandırılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi de E.G'nin iş yerindeki çalışma barışının ve düzeninin bozulmadığının ispat edilememesi nedeniyle istinaf başvurusunu reddetti.

E.G'nin avukatı Ömer Çağdaş, müvekkilinin uzun bir süre boyunca küfürlü söylemlere maruz kaldığını ve bu durumun iş yerindeki genel bir atmosfer olduğunu bildirdi. Çağdaş, müvekkilinin verdiği tepkinin mahkemece tolere edilebilir bulunduğunu ve işe iade kararının kesinleştiğini söyledi. İşverene işe başlama çağrısı yapacaklarını belirten Çağdaş, işverenin 30 gün içinde işe başlamama kararı alması halinde ise boşta geçen süre tazminatlarını ödemesi gerektiğini ifade etti.

Bakmadan Geçme