• Haberler
  • İşçi
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle alakalı işverenin yükümlülükleri neler?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle alakalı işverenin yükümlülükleri neler?

İşverenler, 6331 sayılı Kanun uyarınca iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, risk değerlendirmesi yapılması, acil durum planlarının hazırlanması ve çalışanların eğitilmesi gibi önlemler zorunlu.

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri, 6331 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenmiş durumda. Kanuna göre işverenler, işyerlerinde şu görevleri yerine getirmekle yükümlü:

- İşyerinde risk değerlendirmesi yapılması,
- Acil durum planlarının hazırlanması, yangınla mücadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması,
- Tahliye planının oluşturulması,
- İş kazası ve meslek hastalıklarının kaydedilmesi ve bildirilmesi,
- Sağlık gözetiminin sağlanması,
- Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimlerinin düzenlenmesi,
- Çalışan temsilcilerinin görevlendirilmesi,
- Elli ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması,
- Diğer işverenlerle iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunun sağlanması.

Bu çerçevede işverenler, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulundurmak veya bu hizmetleri dışarıdan hizmet alarak sağlamakla sorumlu. İşverenler ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olarak tedbirleri almak, görevlendirdikleri personelin etkin çalışmasını sağlamak ve Bakanlıkça belirlenen sürelerde bilgi raporlaması yapmakla da yükümlü.

Bakmadan Geçme