İş garantili İŞKUR kurslarına katılanlar aile yardımı ödeneği alabilir mi?

İş Garantili İş-Kur kurslarına katılan kursiyerlere aile yardımı ödeneği ödenip ödenmeyeceğini MEMUR5.COM editörü inceledi.

  • 164

İş garantili İŞKUR kurslarına katılanların aile yardımı ödeneği alıp alamayacakları cevabı merak edilen sorular arasında. MEMUR5.COM editörü konuyu etraflıca inceledi.

657 sayılı Kanun’un 202’nci maddesine göre eş için yapılan yardımın ödenmesi için iki şart vardır.

Bunlar; 1- menfaat karşılığı çalışmama,

2- Bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almamadır.

Mesleki eğitim kursları ücretsiz olup, İŞKUR tarafından kursiyerlere devam ettiği fiili eğitim günü süresince ödeme yapılmaktadır.

Ayrıca İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri de İŞKUR tarafından ödenmektedir.

Bu nedenle, İŞKUR'un istihdam garantili kurslarına katılanların eşlerine aile yardımı ödemesi yapılamaz. Eşleri bu kurslara katılanlardan ödeme alanlar, bu durumu kurumlarına dolduracakları aile yardımı bildirimi ile bildirmeli ve bu ödemeyi kestirmelidir.

Bu ödemeler iş garantili kursa başlanıldığı ayı takip eden ay başında (15’inde) kesilir. Aksi takdirde yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır ve bildirimde bulunulmadığı için de disiplin cezasına muhatap kalınabilir.

Bakmadan Geçme