İş akdinin derhal feshini gerektiren sağlık sebepleri nelerdir?

İşçinin sağlık durumu iş sözleşmesini nasıl etkiler?

  • 257

İşçilerin sağlık durumları, iş sözleşmeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunmakta. Bu noktada "İşçinin sağlık durumu iş sözleşmesini nasıl etkiler?" ve "İş akdinin derhal feshini gerektiren sağlık sebepleri nelerdir?" cevabı çok merak edilen sorular arasında. MEMUR5.COM editörü, bu soruların cevaplarını sizler için derledi.

İşverenlerin, işçilerin sağlık durumlarını dikkate alarak iş sözleşmelerini yönetmeleri gerekir. İşverenlerin iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı, belirli sağlık koşullarına bağlı. Örneğin, işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından kaynaklanan hastalıklar veya içkiye düşkünlüğü gibi durumlar, işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkını doğurabilir.

Bunun yanı sıra, işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğunun Sağlık Kurulunca saptanması da bir diğer etkendir. Bu durumda da işveren, iş sözleşmesini derhal feshetme hakkına sahip olabilir.

Ancak, işçinin sağlık durumuyla ilgili olarak işverenin iş sözleşmesini sonlandırma hakkı, yasal düzenlemelere tabi. Bildirimsiz fesih hakkı belirli sürelerin aşılmasıyla ortaya çıkar ve belirli koşullara bağlı.

Sonuç olarak, işçinin sağlık durumu iş sözleşmesinin devamı üzerinde önemli bir rol oynar ve işverenin bu konuda dikkatli olması gerekmekte.

Bakmadan Geçme