İnternet ilanlarına yakın takip

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 'İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu başladı. Özellikle günübirlik konut kiralama, taşınmaz ilanları ve motorlu taşıt satış ilanları bu kapsamda yer alıyor' dedi.

  • 140
İnternet ilanlarına yakın takip

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu başladı. Özellikle günübirlik konut kiralama, taşınmaz ilanları ve motorlu taşıt satış ilanları bu kapsamda yer alıyor” dedi.

İnternet ilanlarına yönelik getirilen düzenlemeler hakkında bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik olarak bildirimler başladı. Gönderimi zorunlu olan bilgilerin her ayın son günü bilgi transfer sistemi üzerinden bakanlığa iletilmesi gerekiyor. Tebliğ ilan veren kapsamında, internet ortamında kendisine ve/veya üçüncü kişilere yönelik her türlü ilanı veren gerçek ve tüzel kişiyi ifade ediyor” dedi.

İlan gönderiminde yükümlülükler

Kimlerin bilgi gönderimi yapması gerektiğine ilişkin açıklamalar yapan Özelmacıklı, “Kendinize ait internet sitesi üzerinden yayımladığınız taşınmaz, motorlu taşıt ve günübirlik konut kiralama ilanları varsa bu ilanlara ilişkin istenen bilgileri, BTRANS sistemine aylık olarak bildirme yükümlülüğünüz bulunuyor. İlanların kendinize ya da başkasına ait olması bildirim yükümlülüğünü etkilemiyor. Eğer kendinize ait internet siteniz yoksa yani sadece ilan siteleri veya sosyal medya siteleri üzerinden ilan veriyorsanız BTRANS sistemine bildirim zorunluluğunuz yok. Kendinize ait internet siteniz varsa bunun yanında ilan siteleri veya sosyal medya siteleri üzerinden de ilan veriyorsanız, bu sefer gene kendinize ait internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla ilgili bildirim zorunluluğunuz bulunuyor” ifadelerini kulandı.

BTRANS veri gönderim süreci

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi olan BTRANS bildirimi yapacak olan mükellefler için de bilgiler veren Özelmacıklı, “Öncelikle 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bildirimde bulunacak mükelleflerin, kullanıcı kodu ve şifre alması gerekiyor. Aylık periyodlarla bildirmesi gereken verilerin format ve standartları da belirli. Örneğin taşınmaza yönelik ilanlarda, ilan numarası, ilk veriliş tarihi ve fiyatı, ilanın aktif yada pasif durumu, ilanın kaldırma nedeni gibi bilgilerin bulunması gerekiyor. Gayrimenkule ilişkin bilgiler başlığında da ilan kategorisi ve türü başta olmak üzere il, ilçe, mahalle, cadde, sokak, numarası, taşınmazın ulusal adres veri tabanı numarası, zemin sistem numarası, yevmiye numarası, yapı kayıt belge numarası, yüz ölçümü, pafta, ada, parsel numaraları, bina yaşı, bina kat ve oda sayısı gibi birçok bilgi isteniyor” şeklinde konuştu.

Yetki belge numarası artık istenen verilerden

Son yapılan düzenleme ile verilen ilanlarda taşınmaz ticareti yetki belgesi olan emlak işletmelerinin yetki belge numarası ve düzenleme tarihinin de kapsama alındığını belirten Özelmacıklı, “Bu düzenleme sonrasında malik sıfatı ile ilan verip aslında mal sahibi olmayanların ve yetki belgesiz faaliyet gösteren işletmelerin süreçleri de takip bu kapsamda incelenmeli. Sistemin Ticaret Bakanlığı Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ile entegrasyonu ve denetlenmesi önemli” dedi.