• Haberler
  • Memur
  • İmamoğlu 'Yarın torpil değil, liyakat ve icraat kazanacak' derken Sayıştay ne diyor?

İmamoğlu 'Yarın torpil değil, liyakat ve icraat kazanacak' derken Sayıştay ne diyor?

Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini duyunca 'Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar' diye bir türkü tutturdu editörümüz nedense... Zira Ekrem İmamoğlu'nun söylemleri ile eylemleri arasında çok büyük bir fark bulunmakta. Sayıştay raporları bunu söylüyor.

"Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar" çok bilinen bir halk türkümüz. MEMUR5.COM editörü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart Yerel Seçimlerine 1 gün kala "Yarın torpil değil, liyakat ve icraat kazanacak!" beyanında bulunduğunu duyunca nedense bu türküyü ternnüm etmeye başladı. Editörümüz türküyü mırıldanmayı bırakıp klavyenin tuşlarına dokunsun da kendisine öyle kulak verelim.

Ekrem İmamoğlu'nun söylemleri ile eylemleri arasında çok büyük bir fark bulunmaktadır. Adeta göreve gelmeden önce ne söylemişse tersini yapmıştır. Şimdi de adam kayırma ve torpil değil liyakat kazanacak diyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat ile birlikte halk buluşması gerçekleştirdi. 

İmamoğlu yaptığı konuşmada; "Yarın Allah'ın izniyle adalet ve kardeşlik kazanacak. Yarın, adam kayırma ve torpil değil, liyakat ve icraat kazanacak" dedi. 

Ancak Sayıştay raporları ve icraatleri İmamoğlunun dediklerini doğrulamıyor. 

Sayıştay 2019 yılındaki araç ihalesinde çok sayıda usulsüzlük tespit etti

Rapora göre, İBB binek ve diğer türden 2.432 adet araç teminini içeren 2019 Yılı Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi ihalesi kapsamında her ay 1.179 adet binek araç kiralanması öngörülmüş, yıl içinde gerçekleşen iş eksilişleri ile 12 ay boyunca ortalama 918 adet binek aracın yükleniciden teslim alındığı, yüklenici tarafından idareye teslim edilen araçların ruhsatlarının incelenmesi sonucunda teslim alınan binek araçlardan 218 adedinin mezkür Usul ve Esaslara aykırı olarak yabancı menşeli olduğu tespit edilmiştir.

Raporda lüks araçlara ilişkin hazırlanan tabloda marka, model, motor hacmi ve adedi açıkça görülecektir.

İmamoğlu dönemindeki sınavsız atamalara ilişkin güzel (!) bir örnek

Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan 24 yaşındaki CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de ilansız ve sınavsız kariyer danışmanı olarak göreve başlatılmıştır.

Moda ve Tekstil Bölümü mezunu bir hanımın sınavsız kariyer danışmanı olarak atanması herhalde normal görülemez.

Bunun gibi belediye şirketlerinde çok sayıda sınavsız ve ilansız personel alındığı görülecektir.

Sayıştay 2022 yılında İBB'de 125 başlıkta usulsüzlük tespit etti

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Nakit Tahsilatı Yapılmasına Rağmen Kasa Hesabının Kullanılmaması
2. AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Alınan Proje Karşılığı Hibelerin Proje Özel Hesabında İzlenmemesi
3. Hasar Karşılıklarının Gelirlerden Alacaklar Hesabında İzlenmesi
4. İdare Tarafından İç İmkânlarla Kullanıma Kazandırılan Taşınır Malların İlgili Muhasebe Hesaplarında Takip Edilmemesi
5. Kullanım Olanağı Kalmadığından Hurdaya Ayrılan Taşınırların Elden Çıkarılacak Varlıklar Hesabı Kullanılmadan Gider Olarak Muhasebeleştirilmesi
6. Satın Alma Suretiyle Temin Edinilen Taşınırların Demirbaşlar Hesabında İzlenmemesi
7. Geçici Kabulü Yapılan Yatırımların İlgili Varlık Hesaplarına Aktarılmaması
8. Varlık Edinimi İçin Kullanılan Kredilere İlişkin Giderlerin İlgili Varlığın Maliyetine Eklenmemesi
9. Emanetler Hesabında Kayıtlı Olup da Zamanaşımına Uğrayan Tutarların Gelir Kayıtlarının Yapılmaması
10. Memur Maaş Ödemelerinin Muhasebe Kayıtlarında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine Uyulmaması
11. Altyapı Kazı İzin Harcı İçin Alınan Avansların Alınan Diğer Avanslar Hesabı Yerine Emanetler Hesabında İzlenmesi
12. İdarenin Mülkiyetinde veya Tasarrufunda Bulunan Taşınmazların Envanter Bilgileri İle Muhasebe Kayıtlarının Birbirleri ile Uyuşmaması
13. Doğrudan Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması
14. İcra Daireleri Tarafından İdarenin Banka Hesaplarından Doğrudan Kesilen Tutarların Hatalı Muhasebeleştirilmesi
15. Döviz Hesabı Kur Değerlemesinin Günlük Yapılmaması
16. İdarenin Emlak Bilgi Sisteminde Bulunan Ancak İlgilisine İhbarname Gönderilmediği İçin Muhasebe Kayıtlarına Alınmamış Ecrimisil Tahakkuklarının Bulunması
17. Altyapı Kazı İzni Harçları ile Bu Kazılardan Elde Edilen Gelirlere İlişkin Muhasebe Kayıtlarında Hatalı Uygulamaların Bulunması
18. Stadyum ve Spor Salonlarına Ait Çevre Temizlik Vergisi Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılmaması

B. Diğer Bulgular
1. Avans Olarak Ödenen Maaşların Personel Avansları Hesabında İzlenmemesi
2. Kiralık Binalara Yapılan Harcamaların Hatalı Muhasebeleştirilmesi
3. Sosyal Güvenlik Kurumundan Olan Alacaklar İçin Herhangi Bir İşlem Yapılmaması
4. Belediye Bünyesinde Yer Alan Araç Envanterlerinin Gerçek Durumu Yansıtmaması ve
Araçlara İlişkin Kontrollerin Sağlıklı Şekilde Yapılamaması
5. İadesi Yapılan Bazı Gelirlerin Hatalı Muhasebe Kayıtlarında İzlenmesi
6. İdarece Alınan Bağış ve Yardımların Hatalı Muhasebeleştirilmesi
7. İhaleler Kapsamında Alınan Geçici Teminat Mektuplarının Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması
8. İdareye Ait Araç Muayeneleri İçin Harcama Yetkilisi Mutemedine Verilen Kredilerle İlgili Hatalı Uygulamaların Yapılması
9. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerince Gerçekleştirilen Günlük Nakit Tahsilatlarında İdarece Belirlenen Sınırın Aşılması
10. Bazı Mal ve Hizmet Alımına Ait Faturaların Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Gecikmeye Düşülmesi ve Gecikmeden Kaynaklı Borçların Mali Tablolara Kaydedilmemesi
11. Kira Sözleşmelerinden Doğan Cari Dönem ve Gelecek Dönemler Maddi Duran Varlık Kira Gelirleri ile İrtifak Hakkı Gelirlerinin Nazım Hesaplarda Yer Almaması
12. Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Borçların Muhasebe Kayıtlarına Alındığı Sıraya Göre Ödenmemesi
13. Asfalt Yapım İşi Alt Yüklenici Çalıştırılmasında Hatalı Uygulamalar Bulunması
14. Yapım İşi İhalesini Kazanan Yüklenicinin Kendisinin de Ortağı Olduğu Bir Adi Ortaklığı Alt Yüklenici Olarak Ataması
15. Araç Kiralama Hizmet Alım İşi Teknik Şartnamesinde Yer Alan Kriterlere Uymayan Şoförlerin Çalıştırılması ve Kriterlere Uymayan Personel Çalıştırılmasına İlişkin Cezai Müeyyidelerin Şartname ve Sözleşmesinde Öngörülmemesi
16. Araç Kiralama Hizmet İhalesi İçinde Yer Alması Gereken Binek Araç Kiralamalarının Taşıt Kiralaması ile İlgisi Olmayan Personel Temini, Yapım, Diğer Hizmet İhaleleri vb. İhalelerin İçinde Temin Edilmesi
17. Hizmet Alımı İhalelerinde Mevzuata Aykırı Şekilde Akaryakıt Dâhil Araç Kiralamalarına Yer Verilmesi
18. 696 sayılı KHK Kapsamında Gerçekleştirilen Doğrudan Hizmet Alımlarında Hatalı Uygulamaların Bulunması
19. Bazı Mal Alım İhalelerinin Kısmi Teklife Açık Olmaması
20. Bazı Mal, Hizmet ve Yapım İşlerinin İhale Edilmeksizin Belediye Şirketinden Sağlanması
21. Spor Merkezi İnşaatı Yapım İşi İhalesinde Hatalı Uygulamaların Bulunması
22. Stadyum ve Zeminaltı Otopark İnşaatı Yapım İşi İhalesi Kapsamında Yapılan İşlerde Hatalı Uygulamaların Bulunması
23. Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi Sırasında Teklif Alınan Firmanın, İhaleyi Kazanan Belediye Şirketi Tarafından Verdiği Tekliften Daha Düşük Bedelle Alt Yüklenici Olarak
Atanması
24. Uygulama Projesi Hazırlanarak İhalesi Gerçekleştirilen Yapım İşlerinde, İşin Yapılması Sırasında Proje Değişikliklerine Gidilmesi
25. Bazı Yapım İşlerinin Geçici Kabulü Yapılmadan Faaliyete Sunulması
26. Geçici Kabul Şartlarını Taşımayan Dudullu-Bostancı Metrosunun Kısmi Geçici Kabul Tutanağına İstinaden Hizmete Açılması
27. Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri Arasındaki Sürenin Teminat Süresini Aşacak Şekilde Fazla Olması
28. Haldun Taner Sahnesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi Uygulama İşinde Hatalı Uygulama Yapılması
29. Hayvan Sahiplerine Yapılan Yem Desteklemelerinde Hatalı Uygulamaların Olması
30. Kesin Hakediş Raporunun Mevzuatta Öngörülen Süreler İçinde Düzenlenmemesi
31. İdarece Projelendirme Sürecine İlişkin Olarak Mevcut İnsan Kaynağının Verimli Şekilde Kullanılmaması
32. Yeni Birim Fiyat Analizlerinde Yapım İşleri Genel Şartnamesine Uyulmaması
33. İhale Üzerine Kalan İstekliyle Mevzuatta Öngörülen Süre İçerisinde Sözleşme İmzalanmaması
34. Beş Mahalde Akaryakıt İstasyonları İnşa Edilerek İşletilmeye Verilmesi İşinde Hatalı Uygulamalar Yapılması
35. Aynı Genel Sekreter Yardımcısına Bağlı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Muhtelif Tanıtım, Duyuru, Organizasyon ve Baskı Materyalleri İhalelerinin Bölünmesi ve Bölünen İhalelerde Aralarında Doğal Bağlantı Bulunmayan İşlerin Birlikte İhale Edilmesi
36. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Bazı Öğretmenlerin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Belediye  Şirketinden Gerçekleştirilen Personel Temini Hizmet Alımı İşinde Çalıştırılması
37. Spor Tesislerinin İşletilmesi İşi Piyasa Fiyat Araştırmasının Gerçeği Yansıtmaması, Teknik Şartnamenin Açık ve Anlaşılır Olmaması
38. Tahakkuk Eden Bazı Gelir Kalemlerinde Tahsilat Oranlarının Düşük Olması
39. İdarenin İştiraklerinden Yapılması Gereken Gelir Tahsilatlarının Yeterli Düzeyde Gerçekleşmemesi
40. Bazı İdari Para Cezalarının Tahsili İçin Gerekli Yasal İşlemlerin Yapılmaması
41. Takibi ve Tahsili Yapılmayan Ecrimisil Alacaklarının Bulunması
42. Takibi ve Tahsili Yapılmayan Kira Alacaklarının Bulunması
43. Ruhsatsız İş Yerlerinin Faaliyetten Men Edilmemesi
44. Toplu Ulaşım Araçlarının Kullanılmasını Sağlayan İstanbulkart İlk Edinim Ücret Bedellerinin BELBİM AŞ Tarafından Belirlenerek Tahsil Edilmesi
45. Yapı Ruhsatı Aşamasında İlçe Belediyelerince Tahsil Edilmesi Gereken Otopark Bedellerinin İdarece Tahsil Edilmesi
46. İdarenin Görev ve Sorumlulukları Kapsamında Olan Yol Üstü Otopark İşletmeciliği Yetkisinin Bazı İlçe Belediyelerine Ait Şirketler Tarafından Kullanılması
47. Cumhurbaşkanlığı İzni Alınmadan Bazı Kişilerin Toplu Taşıma Hizmetinden Ücretsiz Yararlandırılması
48. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’na Aykırı Olarak Alınan Meclis Kararına İstinaden İSPARK AŞ Otoparklarında İndirimli Tarife Belirlenmesi
49. İlçe Belediyelerinin Tasarrufunda ve/veya Sorumluluğunda Olan Yerlere Ait Sabit ve Mobil Haberleşme Geçiş Hakkı Bedellerinin Sehven İdarece Tahsil Edilmesi ve Söz Konusu Bedellerin İlçe Belediyelerine Gönderilmemesi
50. Altyapı Kazılarına İlişkin Bedellerin/Tutarların Hatalı Belirlenmesi
51. İlan ve Reklam Alanlarında İşletme Hakkı Kullanan ve Vergi Sorumlusu Olarak Belediyeye Beyan Vermesi Gereken Firmaların Vergi Mükellefi Olarak Beyanda Bulunmaları
52. İdare Aleyhine Sonuçlanan Davalara İlişkin İlamların Gereklerinin Zamanında Yerine Getirilmemesi Nedeniyle İcra Masrafları ve Faiz Giderleri Ödenmesi
53. İdarenin Mülkiyetinde veya Tasarrufundaki Taşınmazlardan Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen veya Tahsis Edilen Taşınmaz Kullanımlarının Kontrol Edilmemesi
54. İdarenin Mülkiyetinde Olup Kiralanan Taşınmazlarla İlgili Olarak Sözleşmeye Aykırı Davrananlara İlişkin Yaptırım Uygulanmaması
55. İdarenin Tasarrufunda Bulunan ve İmar Planında Yeşil Alan ve Park Olarak Gösterilen Bazı Taşınmazların Ecrimisil Bedeli Karşılığında İşgalci Durumda Bulunan Site Sakinlerinin Kullanımına Bırakılması
56. Kiraya Verilen Taşınmazların Kira Süreleri Sona Ermesine Rağmen Tahliye Edilmemesi ve Sözleşme Sürelerinin İhale Yapılmaksızın Uzatılması
57. İdarenin Mülkiyetindeki veya Tasarrufundaki Bazı Taşınmazların Ecrimisil Karşılığı Kullandırılması ve Bu Uygulamanın Olağan Bir Taşınmaz Yönetim Şekline Dönüştürülmesi
58. İdarenin Mülkiyetindeki Sebze ve Meyve Hallerinde Bir Kişiye Birden Fazla İş Yerinin Kiralanması
59. İdareye Ait Bayrampaşa ve Ataşehir Hallerinde Faaliyet Gösteren İş Yerlerinden Bazılarının Kira Bedelleri Zamanında Ödenmemesine Rağmen Bu Kiracılar İçin İdari Yaptırım Uygulanmaması
60. Bazı İskelelerin Şehir Hatları AŞ’ye Devredilmesine İlişkin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında Bu Alanların Üçüncü Kişilere Kiralanmasında Rekabeti Engelleyici Koşulların Yer Alması
61. Büyükşehir Belediyesine Ait Lojmanların Tahsisine İlişkin Hatalı Uygulamaların Bulunması
62. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunun İşletme Hakkının Ecrimisil Karşılığında Belediye Şirketine Bırakılması
63. Bir Spor Kulübü ile Bir Dernek Lehine Usulüne Aykırı Olarak Kurulmuş Olan Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi İşleminin Devam Etmesi
64. Dispanser Yapılmak Üzere İntifa Hakkı Tesis Edilen İdare Taşınmazının İntifa Hakkı Sözleşmesindeki Süresi Sona Ermiş Olmasına Rağmen Teslim Alınmaması ve Taşınmaz Tahliye Edilmeden Tekrar İhaleye Çıkılması
65. Elektrik Dağıtım İşlemleri Dolayısıyla Yapılan Taşınmaz Tahsislerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Çıkarılan Yönetmelik Esaslarına Uyulmaması
66. İdarenin Mülkiyetindeki Otoparkların İşletme Hakkının İhale Yapılmaksızın ve Herhangi Bir Meclis Kararı Alınmadan İdarenin İştirakine Devredilmesi
67. Meclis Kararı Olmaksızın Bazı Otoparkların İSPARK AŞ Tarafından İşletilmesi
68. İdarenin Sorumluluğunda Bulunan Muhtelif Yerlerin Elektrik Aboneliklerinin Genel Aydınlatma Kapsamında İşletme Yükümlülüğünün Elektrik Dağıtım Şirketine Devredilmemesi
69. İdarenin Tasarrufunda Olan Yerlerin Kültürel Faaliyetler İçin Kullanılmasından İşgal Harcı Alınmaması
70. Gecekondu Kanunu Kapsamında Konuttan Başka Maksatlar İçin Kullanılmak Üzere Kiraya Verilen Taşınmazların Azami Kiralama Süreleri Dolmasına Rağmen Kiracılık İlişkilerinin İhale Yapılmaksızın Devam Ettirilmesi
71. İdarenin, Gecekondu Kanunu’na İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirmek Adına Ayrılan Konutlarının Birçoğunun Boş Tutulması ve Boş Tutulan Konutların Aidat ve Diğer Ortak Giderleri İçin Belediye Bütçesinden Harcama Yapılması
72. İhale Yapılmaksızın Belediye Şirketlerine Devredilmesi Mümkün Olmayan Bazı Haklar ile Taşınmazların İdare Tarafından İhalesiz Olarak Söz Konusu Şirketlere Devredilmesi 
73. Şirketlere Devredilen İşletmelerin Gelirlerinden Alınan Payların Teyit Edilmemesi
74. Biyometanizasyon Tesisi İşletme Hakkının Meclis Kararı Olmaksızın ve İhale Edilmeksizin Devredilmesi
75. Katı Atık Tesislerindeki Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sayesinde Elde Edilen Karbon Emisyon Azaltım Kredilerinin Satışından İdareye Pay Verilmemesi
76. Katı Atık Tesislerinin İşletme Hakkının Devrinde İdare Ciro Paylarının Düşük Belirlenmesi
77. Kiralama Suretiyle Edinilmiş Olan Film Platosunun Uzun Süre Boyunca Aktif Bir Şekilde Kullanılmamasına Rağmen Kiracılık Hakkının Devam Ettirilmesi
78. Kiraya Verilen Taşınmazların Kiracı Tarafından Sigortalarının Yapılmaması
79. Mülkiyeti İdareye Ait Taşınmazın İlçe Belediyesi Tarafından İşgal Edilerek Ticari Faaliyette Bulunulması
80. Park Alanı Olarak Meclis Kararı Alınan Taşınmazın İdarece Satılması
81. Sosyal Tesislere İlişkin Mevzuatın Gerektirdiği Bazı İşlemlerin Yapılmaması
82. Sosyal Tesislerin Ücret Tarifesinin Büyükşehir Belediye Meclisi Yerine Başkanlık Oluru ile Belirlenmesi
83. Tasarruf Hakkı İdareye Ait Olan Bazı Taşınmazlara İlişkin Ecrimisil Bedellerinin İlçe Belediyesi Tarafından Tahsil Edilmesi
84. İdarenin İstanbul İli Dışında Bulunan Taşınmazlarının Kontrolünün Sağlanmaması
85. Taşınmaz Kira Bedellerinin Günün Emsal ve Rayiç Bedellerine Göre Güncellenmemesi
86. Taşınmazların Üçüncü Kişilere Mevzuata Uygun Bir İşlemle Tesis Edilmiş Bir Hak Verilmeksizin ve Herhangi Bir Kullanım Bedeli Alınmaksızın Kullandırılması
87. Vakıf Üniversitesine Taşınmaz Tahsisi Yapılması
88. Yerebatan Sarnıcının Belediye Şirketine Usulsüz Kullandırılması
89. İstihdamı Kanunlarla Zorunlu Tutulan Kesimlere Mevzuatta Öngörülenden Az İstihdam Sağlanması veya Hiç Sağlanmaması
90. Herhangi Bir Sözleşmeye Dayanmadan Belediye Şirket Personelinin Kurumda İstihdam Edilmesi
91. İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
92. Sosyal Denge Sözleşmesinde Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesinin Dışında Başka Konulara İlişkin Düzenlemelerin Yer Alması
93. Belediyenin Ortağı Olduğu Şirketlerde İdareyi Temsil Eden Yönetim Kurulu Üyeliğinin Usulüne Uygun Olarak Belirlenmemesi
94. Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26’ncı Maddesine Aykırı Olarak Belediye Şirketine Yönetim Kurulu Üyesi Atanması
95. Toplu İş Sözleşmesi Yürürlükte Olan Şirket Personeline Başkanlık Oluru İle Zam Belirlenmesi ve Başkanlık Olurunda Yer Alan Zam Üzerinden Yaklaşık Maliyet Hesaplanması
96. Yükseköğretim Kanununa Aykırı Olarak Belediye Şirketine Yönetim Kurulu Üyesi Atanması
97. Yolcu Taşımacılığı Yapan Bazı Kişilerin İzin veya Ruhsat Belgesi Almaksızın Faaliyette Bulunması
98. Ticari Taksilerin Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezine Kayıtlı Olmadan Faaliyette Bulunması
99. Toplu Taşıma Hizmetlerinin İhalesiz Olarak Özel Halk Otobüsleri Şirketleri ve Diğer Ulaşım Şirketleri ile Doğrudan Sözleşme Yapılarak Gördürülmesi
100. Ticari Taksi ve Dolmuş Plakalarının Kullanım Hakkının Verilmesinde Hatalı Tahsis İşlemlerinin Düzeltilmemesi
101. Öğrenci ve Personel Servislerine İhalesiz ve Süresiz Plaka Verilmesi
102. Özel Deniz Taşımacılığı Kapsamında Faaliyette Bulunan Deniz Motorlarına İhalesiz ve Süresiz Olarak Plaka Verilmesi
103. Deniz Taşımacılığı Alanındaki Kullanım Haklarının Devrine İlişkin İşlerde Mevzuat ve Sözleşme Hükümlerine Uyulmaması ve Gerekli Cezai Müeyyidelerin Uygulanmaması
104. Faiz Dâhil İç ve Dış Borç Stok Tutarının Yasal Sınırı Aşması
105. İdare Tarafından Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği Adı Altında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Aracılığı Olmaksızın Doğrudan Ödeme Yapılması
106. Genel Bütçeye Aktarılması Gereken 2018 Yılı ve Öncesine Ait Asgari Ücret Destek Primlerinin Aktarımı Yapılmayarak İdarenin Emanet Hesaplarında Tutulmaya Devam Edilmesi
107. Sosyal Yardım Kartlarının Tek Yetkili Satıcısı Konumunda Olan Belediye Şirketi Yerine Diğer Bir Belediye Şirketinden Sağlanması

 

Bakmadan Geçme