• Haberler
  • Aktüel
  • İdarelerin farklı yollarla makam aracı temininin önünü kesiliyor

İdarelerin farklı yollarla makam aracı temininin önünü kesiliyor

Kamu kurumları yaptıkları ihalelerde şartnameler içerisine yer vermek suretiyle araç temin etmekteydiler. Daha açık ifade ile idareler adeta kullanacakları makam ve hizmet araçlarını ihale şartnamelerinin içerisine yerleştirerek ihale yapmaktaydılar.

Şartnamelerdeki araçlar da yapılan işin kontrolü için kullanılıyordu. Ancak uygulamada hiçte öyle olmayıp hizmet veya makam araçlarının farklı yollarla temini sağlanıyordu. 

Bugün yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri genelgesinde bu yönteme engel olunmaya çalışılmaktadır. Genelgede aynen; "Kamu kurum ve kuruluşları kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak, ihale şartname ve sözleşmelerine idare tarafından kullanılmak üzere araç, makine, ekipman temini gibi alım ya da yapım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dâhil etmeyeceklerdir." ifadesine yer verilmiştir.

Bu ifadeler daha önceki 2021/14 nolu tasarruf genelgesinde yer almıyordu.

Genelgedeki ifadelere kimsenin diyecek bir şeyi yok. Ancak uygulamanın nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz.

 

Bakmadan Geçme