Hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yenilerinin inşasında yeni adım

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • 108

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk bayraklı gemilerin hurdaya ayrılarak yerlerine yeni gemilerin inşasını teşvik etmek amacıyla yürürlükteki yönetmelikte önemli değişiklikler yaptı. Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. 23 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, mevcut teşvikler genişletilerek Türk denizcilik sektörünün yenilenmesi ve modernize edilmesi hedefleniyor.

Yapılan değişikliklerle, hurdaya ayrılacak gemilerin minimum tonajı 5.000'den 50.000'e yükseltildi. Bu değişiklikle daha fazla geminin teşvik kapsamına alınması amaçlanıyor. Ayrıca, teşvikten yararlanabilecek gemi tipleri ve hurdaya ayrılacak gemilere ilişkin belgelerin kapsamı genişletildi.

Özellikle dikkat çeken bir başka yenilik ise, gemi inşası ve hurdaya ayrılma işlemleri ile ilgili olarak klas kuruluşlarının yanı sıra yeminli mali müşavirlerin de süreçlere dahil edilmesi oldu. Bu, işlemlerin daha çeşitli ve esnek bir yapıya kavuşmasını sağlayacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yönetmelikte ayrıca, belirli işlemler için belirlenen zaman dilimlerinde ve miktarlarda yapılan değişikliklerle, sektörün ihtiyaçlarına daha uygun bir düzenleme getirildi. Bu değişikliklerin, Türk denizcilik sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmasına ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Bu düzenlemelerle birlikte, Türk bayraklı ticari filonun yenilenmesine yönelik adımlar atılarak, hem çevresel standartlara uyum hem de teknolojik yeniliklere açıklık gösterilmiş oluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu adımları, denizcilik sektöründe uzun vadeli pozitif etkiler yaratmayı hedefliyor.

Bakmadan Geçme