Her doktora yapan memura kademe ilerlemesi verilir mi?

Devlet memurlarından bazıları çalıştığı görev alanının dışında doktora yapabilmekte ve haklı olarak da ilave kademe talebinde bulunmakta.

  • 108

657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesindeki hükümler dikkatle incelendiğinde her doktora yapan devlet memurunun ilave iki kademeden yararlanamayacağı görülür.

Bu konuyla ilgili olarak mülga Devlet Personel Başkanlığının (DPB) verdiği 24/01/2012 tarihli ve 365 sayılı görüşte; matematikçi olarak görev yapan bir personelin 07/06/1999 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Lisans Programı'nı, 03/03/2003 tarihinde Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Program Geliştirme Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı'nı, 04/07/2011 tarihinde ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Anabilim Dalında Eğitimde Program Geliştirme Doktora Programı'nı bitirmesinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-9 maddesi gereğince iki kademe ilerlemesinden faydalanıp faydalanamayacağı hususunda şu ifadelere yer verildi:

"657 sayılı Kanun'un 36/A-9 maddesine göre; matematikçi unvanlı kadroda görev yapan personelin Eğitimde Program Geliştirme Programı'nda yapmış olduğu doktora eğitiminin mesleğiyle ilgili olmaması nedeniyle, 657 sayılı Kanun'un 36/A-9 maddesi hükmünden faydalanması mümkün değildir."

Sonuç olarak doktora nedeniyle kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi alabilmek için doktoranın fiilen yürütülen meslekle ilgili olması gerekmektedir. Daha sonra başka göreve atanan personele verilen kademeler ise mesleğiyle ilgili olmayan bir göreve atandığı gerekçesiyle geri alınamaz. Ancak verilen ilave kademe süresi kadar bulunduğu derecede bekletilir. 

Bakmadan Geçme