Hayatta olan eski başbakanların emekli maaşı ne kadar oldu?

Halen Hayatta olan eski başbakanlardan Tansu Çiller, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın 2024 yılında alacakları emekli maaşını okuyucularımızla paylaşıyoruz.

  • 202

5510 sayılı Kanunun 43'üncü maddesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, 133.988 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre TBMM Başkanı ve Başbakan’a 133.988 x 0,760871 = 101.947,58 TL tutarında emekli maaşı ödenecek. 

Buna göre halen hayatta olan eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın emekli maaşı 101.947,58 TL oldu. 

 

Bakmadan Geçme