Güvenlik korucuları hem görev hem de emekli maaşı alabiliyor

5335 sayılı Kanunda emekli maaşı kesilmeden çalışabilecekler tek tek sayılıyor. Bunlar arasında köy korucularına da yer veriliyor.

  • 108

5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesine göre 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu'nun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları emekli maaşları kesilmeden çalıştırılabiliyor.

Buna göre güvenlik korucuları da hem görev maaşı hem de emekli maaşını aynı anda alabilmeliyor.

442 sayılı Kanun'un 74'üncü maddesine göre güvenlik korucuları her ay 14.640 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret alıyor. Buna göre 14.640 x 0,760871 = 11.139,15 TL hesaplaması yapılmakta. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir. Ancak asgari ücretten bu tutarın az olması halinde aradaki fark tazminat olarak ödenmektedir. Dolayısıyla 17.002 TL - 11.139,15 TL = 5.862,85 TL ilave tazminat olarak ödenmekte.

Görüleceği üzere güvenlik korucuları emekli olunca hem görev maaşını hem de emekli maaşını alabilmekte.

Bakmadan Geçme