Gedik Üniversitesi öğretim üyesi ilanı

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile İstanbul Gedik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

İlgili link:  https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2024/05/20240523-4-8.pdf

Bakmadan Geçme