Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl hesaplanır?

İş kazası, meslek hastalığı veya analık halleri gibi durumlarda sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının beyan edeceği günlük kazanç üzerinden belirlenmektedir

  • 187