• Haberler
  • Aktüel
  • Fransız liselerine Rekabet Kurulu'ndan 21,3 milyon lira ceza

Fransız liselerine Rekabet Kurulu'ndan 21,3 milyon lira ceza

İstanbul'da faaliyet gösteren bazı Fransız liselerine okul kayıt ücretlerini, ücreti oluşturan unsurları ve Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit ettikleri gerekçesiyle 21 milyon 324 bin 909 lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren bazı Fransız liselerine okul kayıt ücretlerini, ücreti oluşturan unsurları ve Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit ettikleri gerekçesiyle 21 milyon 324 bin 909 lira idari para cezası verdi

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul’da faaliyet gösteren Fransa menşeli özel eğitim kurumlarından Özel İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel İstanbul Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel İstanbul Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel İstanbul Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel İstanbul Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin, birlikte, okul kayıt ücretlerini ve ücreti oluşturan unsurları tespit etmek ve Türk öğretmenlerin maaşlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca dosyanın 24.04.2024 tarihinde müzakeresi sonucunda; Özel İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel İstanbul Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel İstanbul Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel İstanbul Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel İstanbul Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla söz konusu teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 24.04.2024 tarihli, 24-20/466-196 sayılı kararın açıklama metni de yayımlandı.

Karar metni:

Özel İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel İstanbul Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel İstanbul Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel İstanbul Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel İstanbul Sainte Pulchérie Fransız Lisesi Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması

10.11.2022 tarihli ve 22-51/776-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

I) Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesinin; 1- Okul kayıt ücretlerini ve ücreti oluşturan unsurları birlikte tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, 2- Anılan teşebbüslerin okul kayıt ücretlerinin ve ücreti oluşturan unsurların birlikte tespitine yönelik eylemlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyetten yararlanamayacağına, 3- Bu nedenle, 4054 saylı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası uyarınca 2023 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren,

Özel Saint-Joseph Fransız Lisesine 3.339.516,51-TL,

Özel Saint Benoît Fransız Lisesine 3.279.720,74-TL,

Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesine 2.532.943,46-TL,

Özel Saint-Michel Fransız Lisesine 1.745.532,89-TL

Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesine 1.897.231,86-TL idari para cezası verilmesine,

II) Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesinin;

1- Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine,

2- Anılan teşebbüslerin Türk öğretmenlerin maaşlarının birlikte tespitine yönelik eylemlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyetten yararlanamayacağına

3- Bu nedenle, 4054 saylı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası uyarınca 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren

Özel Saint-Joseph Fransız Lisesine 2.226.344,34-TL

Özel Saint Benoît Fransız Lisesine 2.186.480,49-TL,

 Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesine 1.688.628,97-TL,

Özel Saint-Michel Fransız Lisesine 1.163.688,59-TL

Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesine 1.264.821,24-TL

idari para cezası verilmesine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

 

Bakmadan Geçme