• Haberler
  • Memur
  • Evde bakım teknikeri ambulansta görevlendirilebilir mi?

Evde bakım teknikeri ambulansta görevlendirilebilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, evde bakım teknikerinin, hasta nakil ambulansında görevlendirilmesi işleminin geri alınması talebini haklı buldu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), evde bakım teknikerinin, hasta nakil ambulansında görevlendirilmesi işleminin geri alınması talebini haklı buldu.

İlgili idare, hasta nakil ambulansında ortaya çıkan personel ihtiyacı nedeniyle başvuranın (evde bakım teknikeri) bu göreve atanmasını zorunlu bulduğunu ifade etti. Ancak Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre hasta nakil ambulansını kullanabilecek personelin sadece şoför, ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) veya acil tıp teknisyeni (ATT) olabileceği belirtiliyor. Ayrıca ambulansta bulunması gereken en az bir sağlık personelinin hasta kabininde bulunması gerektiği emredici olarak düzenleniyor. Evde bakım teknikeri unvanlı personel ise bu yönetmelikte sağlık personeli olarak düzenlenmemiş. Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik de evde hasta bakım teknikerinin görev tanımını, yaşlı bireyler ile evde bakım gerektiren hastaların sağlık hizmetlerine ulaşmasına yardımcı olmak ve gerektiğinde refakat etmek olarak belirliyor. Ancak hasta nakil ambulansı ile nakli gerçekleştirilecek hastalar için özel bir ayrım yapılmamış. Dolayısıyla, evde bakım teknikerinin hasta nakil ambulansında görevlendirilmesi yasal düzenlemelere uygun değil. Kamu yararı ve hizmet gerekleri kriterlerine göre ilgili idarenin takdir yetkisinin kullanıldığı kabul edilmiyor.

Diğer adı Ombudsmanlık olan KDK tarafından verilen tavsiye kararında, başvuranın iddiaları ve talepleri detaylı bir şekilde ele alındı. Başvuran, eski görev yerine dönerek eğitimini aldığı görevi ifa etmeyi talep etti. İlgili idarenin başvuruya ilişkin görüşleri de incelendi. Yukarıda belirtilen nedenlerle evde bakım teknikerinin hasta nakil ambulansında görevlendirilmesi hukuka aykırı buludu. Bu karar, ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde verildi.

Bakmadan Geçme