• Haberler
  • Memur
  • Etik Kurul'dan ilk defa işe alımlar ve yükselmelere ilişkin kritik uyarılar

Etik Kurul'dan ilk defa işe alımlar ve yükselmelere ilişkin kritik uyarılar

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yerel Yönetimler Etik Rehberi’nde işe alımlarda ve görevde yükselmelerde nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin çok önemli bilgilere ve ilkelere yer verildiğini görüyoruz.

Bizim gibi ülkelerde teoriden ziyade pratikte sıkıntılar olduğunu ifade etmek isteriz. 

İşte Etik Kurul tarafından kamu kurumlarının uyması gereken ilkelerden birisi de ilk defa işe alımlarda ve görevde yükselmelerdeki süreçlerin şeffaflaştırılmasıdır.

Etik Kurul yerel yönetimleri ilk defa işe alımlarda ve görevde yükselmelerde şeffaf davranmaları konusunda uyararak uymaları gereken ilkeleri sıralıyor.

Buna göre;

1- İdarelerin, görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde kayırmacılığa yol açabilecek her türlü girişim ve uygulamalardan kaçınmak için gerekli tüm tedbirleri alarak süreçlerin kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmasına özen göstermeleri gerekiyor. 

2- Bunun için de insan kaynakları yönetiminde geçerli mevzuatı hiçbir ayırım gözetmeden tüm personele uygulamaları gerekir.

3- İşe alım ve işten çıkarma kararlarında din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, toplumsal statü gibi farklılıklar gözetmezler, ayırımcılık veya kayırmacılık yapılmaması gerekiyor.

4- Kurum içi yükselme süreçlerinde önceliği –uygun nitelikli personel arasından- kurum içinden personele verirler. Böylece “marifet iltifata tabidir” kaidesince kurum içi gayreti teşvik ederler. Yönetici kadrolara atanacak personeli seçerken, kişisel ön yargılarla değil liyakat ve gelişim potansiyeline dikkat ederek karar verirler.

5- Özellikle yerel yönetimlerin en hassas hizmet alanlarını oluşturan imar, planlama ve ruhsatlandırma alanlarında istihdam edilecek personel alımlarında ehliyet ve liyakati esas alarak, ölçülebilir objektif kriterleri mümkün olduğunca önceden belirlemeleri ve ilan etmeleri gerekiyor.

Bakmadan Geçme