En yüksek ölüm yardımı tutarını kimler alıyor?

Ölüm insanların arzu etmese de başlarına gelen tabii bir olay. Ölenlerin geride kalanlarına da geçim derdi kalmaktadır. Acaba en yüksek ölüm yardımı hangi sigortalıların yakınlarına ödeniyor?

  • 137

Vefat, her ne kadar arzu etmeseler de insanların gelen tabii bir olay. Ölenlerin geride kalanlarına da geçim derdi kalmaktadır. Acaba en yüksek ölüm yardımı hangi sigortalıların yakınlarına ödeniyor?

En yüksek ölüm yardımı tutarını milletvekillerinin yakınları alıyor. 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun’un Ölüm Yardımı başlıklı 7’nci maddesinde şu hüküm yer alıyor:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) on iki aylık tutarı ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden usulü dairesinde ve re’sen ödenir.

Yasama organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir. Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları yapılmaz. Bu maddenin tatbikinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 208’inci maddesi hükümleri uygulanır.” 

Buna göre, milletvekili iken vefat edenler için bunların yakınlarına 9500 x 0,760871 = 7.228,27 x 12 = 86.739,29 TL ölüm yardımı yapılıyor.

Milletvekilliği sona erenlerin ölmesi halinde ise bunların yakınlarına 86739,29/2 = 43.369,64 TL ölüm yardımı ödenmiyor. Ölüm yardımı tutarı maaş katsayısı arttığında artıyor.

Bu ödemeden herhangi bir kesinti yapılmıyor. Yalnız ölüm yardımı talep olmadan yapılmıyor ve zamanaşımı süresinde talep olmazsa Hazine’ye kalıyor.

Bakmadan Geçme