Emekli olan sözleşmeli personele emeklilik yolluğu ödenir mi?

Sözleşmeli personelin emekli olması durumunda emeklilik yolluğu ödenip ödenmeyeceğini açıklıyoruz.

  • 97

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının internet sayfasında "Sözleşmeli Personelin emekli olması durumunda emeklilik yolluğu ödenir mi?" sorusuna verilen cevapta şu ifadelere yer verilmiştir;

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendi kapsamında olmadığından emeklilik yolluğunun ödenmemesi gerekmektedir."

Ancak 2024-2025 yıllarını kapsayan Hakem Kurulu Kararında Emekli olanlara ödenen tazminat başlıklı 9 uncu maddesinde MEB görüşünün aksine ifadelere yer verilmiştir.

Buna göre; "Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile proje süreleri ile sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilip sözleşmeleri emeklilik, yaşlılık veya malullük ya da sürekli iş göremezlik bağlanması sebebiyle sona erenlerden mevzuat veya sözleşme uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlar hakkında da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci maddesininin (D) fıkrası uygulanır."hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının internet sayfasında yer alan görüşün aksine sözleşmeli personelin emekli olması durumunda emeklilik yolluğu ödenecektir.

Bakmadan Geçme