Dört örnekle kamu gücünü kullananların işledikleri etik ihlalleri

Kamu gücünü kullananların işledikleri etik ihlallerini örnekler üzerinden açıklamaya çalışacağız.

  • 140

Kamu gücünü kullananların işledikleri etik ihlallerini dört örnek üzerinden açıklamaya çalışacağız.

Örnek 1- Bir kurumun genel müdürü, kaba inşaat halinde bir ev satın almıştır. Kurumun ihaleli işlerini yürüten firma sahibi, genel müdüre, evinin ince işlerini ve bahçe düzenlemesini sembolik bir ücret karşılığında tamamlamayı teklif etmektedir. Genel müdür ne yapmalıdır? Öncelikle ben genel müdür olmasaydım bu teklif bana yapılır mıydı, sorusunu sorması gerekmektedir ve kendisine sunulan bu cazip teklifi kabul etmemelidir. Kabul etmesi durumunda çıkar çatışması oluşur ve ileride firma sahibinin mevzuata uygun olmayan isteklerde bulunması durumunda zor durumda kalabilir. Kurumla iş ilişkisi bulunan kişilere normal fiyattan da olsa bu tür işlerin yaptırılması etik dışıdır. Ama gerçekler hiçte böyle olmuyor. Genel müdür de haklı olarak su akarken testisini doldurmaktadır.

Örnek 2- Üst düzey bir kamu görevlisi lojmanının tamirat işlerini emrinde görev yapan teknik personele yaptırmaktadır. Bazen de teknik personel üst düzey görevlerde bulunanlara bu tür tekliflerde bulunmaktadır. Ne olacak efendim, zaten boş oturuyoruz, evinizde tamir edilecek işler varsa gereğini yaparız. Hatta siz hassas bir insansınız malzeme masraflarını da siz karşılarsınız denildiği de olmaktadır.

Örnek  3- Genel müdür, kurumdan ihale alan firmanın sahibine, paranın bir kısmını bir derneğe bağışlaması durumunda, hak edişlerin hemen ödeneceğini söylemektedir. Kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerini yürütürken spor kulübü, dernek vb. kuruluşlara bağış ya da yardım yapılmasına aracılık yapmaları etik değildir.

Örnek 4- Yapılacak büyük bir satın alma ihalesi öncesinde, kurumun üst yöneticisinin, ihale şartnamesini hazırlayacak olan müdürü makamına çağırarak, şartnameyi belli bir firmanın ihaleyi kazanacağı şekilde hazırlamasını istemesi de sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Ya da ihale öncesinde bir firmaya önceden haber vererek hazırlık yapmasını söylemesi. Üst yöneticinin ihale mevzuatına aykırı talimat vermesi yasal ve etik değildir. Müdürün de böyle bir talimatı yerine getirmemesi gerekir. Bunlar etik ihlali olduğu gibi aynı zamanda da hem disiplin hem de adli yönden suçtur.

Bakmadan Geçme