Devlet memuru olan öğretmen özel ders verebilir mi?

Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin özel ders verebilip veremeyeceği sorusunu MEMUR5.COM editörü yanıtlıyor.

  • 148

Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin özel ders verebilip veremeyeceği sorusuna MEMUR5.COM editörü açıklık getiriyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28’inci maddesi uyarınca, memurlara ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getirilmiştir. Bu yasağın yanı sıra 5580 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve okuttukları haftalık ders saati sayısını doldurmaları şartıyla, okullarının izniyle aylık karşılığı yükümlü oldukları ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verebileceklerini belirtmektedir.

Ancak, özel ders vermenin ticari bir faaliyet olduğunu ve alınan ücretlerin vergilendirileceğini göz önünde bulundurarak, öğretmenlerin ücret karşılığı özel ders vermeleri ticari kazanç yasağı kapsamına girecektir. Bu nedenle, devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin ücret karşılığı özel ders vermeleri mümkün değildir.

Bakmadan Geçme