Defterdarlık uzmanlarının denetim yetkisine ilişkin AYM'den önemli karar

Anayasa Mahkemesi, defterdarlık uzmanlarının denetim yetkisinin yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili kritik bir karara imza attı.

  • 103

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yüksek Mahkeme kararıyla, (83) numaralı CBK ile (1) numaralı CBK'nın 241. maddesinin (2) numaralı fıkrasının yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili olarak defterdarlık uzmanlarının denetim yetkisinin iptal edilmesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti. Bu kritik karar, defterdarlık uzmanlarının atanmasına yönelik işlemlerin iptali talebiyle Kayseri İdare Mahkemesi'ne başvuran bir davacı tarafından gündeme getirilmişti.

AYM'nin kararında, defterdarlık uzmanlarının meslek dereceleri, kadroları, unvanları ve diğer özlük haklarına dokunulmaksızın sadece unvanlarına dayalı olarak denetim ve inceleme yapılabilmesini düzenleyen kuralın iptalinin, kazanılmış haklara saygı ve hukuki güvenlik ilkelerini ihlal etmediği belirtildi.

Kararın gerekçesinde, kamu görevlilerinin kazanılmış haklarının, istihdam türüne bağlı olarak edinilmiş ve kesinleşmiş haklar olduğu vurgulandı. Ancak, bu hakların objektif ve genel hukuksal durumun şart işlemle özel hukuksal duruma dönüşmesiyle kazanılmış hak kapsamına girmeyeceği açıklandı. Bu çerçevede, bir kuralın değiştirilmesi veya kaldırılması durumunda, ilgili kişinin yeni kurala göre statüsünü alacağı ve ileriye dönük beklenen hakların kazanılmış haklar kapsamında değerlendirilmeyeceği vurgulandı.

 

Bakmadan Geçme