Danıştay, memurların hizmet binasında 'kamera' ile takibinde son noktayı koydu

Memurların hizmet binası içerisinde takibi kamu kurumlarında sıklıkla başvurulan bir yöntem. Bir sendikanın konuyu yargıya taşıması sonucunda Danıştay son noktayı koydu.

  • 118

Kırıkkale Üniversitesi'nde, hizmet binasi içinde ve anfilerde kamera sisteminin kurulmasına ilişkin uygulamayla ilgili Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada Danıştay son noktayı koydu.

Üniversitede her alana konulan kameralarla izleme olayını Türk Eğitim-Sen yargıya taşıdı. Alınan kamera görüntülerinin özel hayatın gizliliğini ihlal eder derecede olduğunu dile getiren Sendika, bu görüntülerin ileride başka bir amaçla da kullanılmayacağının bir güvencesi olmadığını savundu.

Mahkeme üniversitedeki uygulamayı yerinde bularak Sendikanın açtığı davayı reddetti. Ancak Kararın temyizi üzerine Danıştay "Biri Bizi Gözetliyor" uygulaması haline gelen kamera ile izlenme uygulamasına 'dur' dedi.

Böylece, Kırıkkale İdare Mahkemesinin 2014/543 E., 205/162 K. sayılı ve 12.03.2015 tarihli kararı, Danıştay 10. Dairesinin 2015/2995 E., 2018/1736 K. sayılı kararıyla bozulmuş oldu.

DANIŞTAYIN 'BOZMA' GEREKÇESİ ŞÖYLE:

'...hizmet binaları içerisinde kamera ile izleme uygulamasının sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması ve üniversite alanı içinde giriş ve çıkışlar gibi güvenlik açısından önem arz eden alanların halihazırda kamera sistemleri ile izlendiği, anfi ve derslikler gibi alanlara yerleştirilen kameraların iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ve dava konusu uyuşmazlık açısından öğrenciler ve öğretim görevlilerinin ilişkisinin ve iletişiminin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yapılan her türlü haberleşmesinin gözlemlendiği kamera takip sisteminin kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve bu haliyle temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmaması nedeniyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekir..'

Bakmadan Geçme