• Haberler
  • Memur
  • Daire başkanlığına atanmada işçilikte geçen süreler değerlendirilir mi?

Daire başkanlığına atanmada işçilikte geçen süreler değerlendirilir mi?

Daire başkanlığına atanmada işçilikte geçen sürelerin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusu açıklandı. İşçilikte geçen sürelerin Genel İdare Hizmetleri sınıfına ait daire başkanlığı kadrosunda değerlendirilmeyeceği belirtildi.

Bir kamu kurumunda 4857 sayılı İş Kanunu'na göre 25 yıl hizmet veren ve daha sonra özel kalem müdürü kadrosuna geçen bir personelinin, Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanı olabilmesi için işçilik sürelerinin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusu üzerine emsal niteliğinde bir görüş ortaya çıktı. Sorunun yöneltildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuyu Çalışma Genel Müdürlüğü işçilikte geçen sürelerin Genel İdare Hizmetleri sınıfına ait daire başkanı kadrosuna atanmada dikkate alınmayacağını bildirdi.. 657 sayılı Kanun'un ve Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri, bu tür atamalarda işçilik sürelerinin değerlendirilmeyeceğini açıkça ifade eiliyor. Bu nedenle, işçilikte geçen sürelerin daire başkanlığı atamalarında bir kriter olarak kabul edilmediği vurgulanıyor.

MEMUR5.COM editörü, konuyu etraflıca mesaya yatırıyor...

Bir kamu kurumunda 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak 25 yıl hizmeti bulunan ve daha sonra özel kalem müdürü kadrosuna atanan personelin, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanı kadrosuna atanabilmesi için işçilik hizmetleri değerlendirilir mi?

Bu soru Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sorulmasına rağmen bu Bakanlık konuyu Çalışma Genel Müdürlüğüne iletmiştir. Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından verilen 29.09.2020 tarihli görüşte bu soru aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır.

657 sayılı Kanun’un 68/B maddesinin 4’üncü fıkrasında; “Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır” hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, memuriyete girmeden önce ya da memurluktan ayrılarak yapılan hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde ne şekilde değerlendirileceği hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasında düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, memuriyet dışında serbest olarak çalışılan veya resmi veya özel sektörde geçen süreler; Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadroları ve basınla ilgili kadrolar için dikkate alınırken, aynı sürelerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’na ait kadrolar bakımından kazanılmış hak aylık derecece kademesinde değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar sebebiyle, resmi kurumlarda dahi olsa 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak işçilikte geçen sürelerin, Genel İdare Hizmetleri sınıfına ait daire başkanı kadrosuna atanmada değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Bakmadan Geçme