Daha önce öğretmenlik yapan eğitmenler 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

  • 605

Öğretmen olarak görev yaptıktan sonra 1-4 dereceli eğitmen kadrosuna atananlar öğretmenlere verilen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

657 sayılı Kanun’un 43/B maddesinde; “Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf  veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Kanun’un 43/B ve 68/B maddesi çerçevesinde personelin kazanılmış hak aylık derecesi 1-4 dereceden daha aşağı olsa dahi 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesi çerçevesinde 4 üncü dereceye atanması halinde öğrenim durumuna göre 4 üncü dereceye karşılık gelen ek gösterge rakamından yararlandırılması gerekmektedir. Madde metnine bakıldığında kariyer görevlerde bulunanların daha sonra hangi kadrolara atanacaklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Sınırlama sadece 1, 2, 3 ve 4’üncü dereceli kadrolara yapılan atamalarla ilgilidir.

Bakmadan Geçme