Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇÖMÜ), 189 personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, büro personeli, biyolog, teknisyen ve koruma görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda istihdam edilecek. Başvurular, üniversitenin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek ve ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde sona erecek. Başvuru sürecinde adayların ilgili pozisyon için gerekli belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Adaylar arasında KPSS puanı esas alınacak ve başvuru şartlarına uyan adaylar değerlendirmeye alınacak.

 

İşte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve aranan şartlar....

ÇOMÜ 189 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Biyolog

Programcı

Büro personeli

Destek personeli

Diğer Saplık personeli

Fizyoterapist

Hemşire

Koruma ve güvenlik görevlisi

Sağlık teknikeri (ağız ve diş sağlığı)

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar)

Sağlık Teknikeri (Anestezi)

Sağlık Teknikeri(Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik)

Sağhk Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)

Teknisyen (İklimlendirme, elektrik, makine bakım onarım, tesisat teknolojisi)

ÇOMÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecek. Buna göre; iş ilanına başvurmak isteyenler için son gün 28.06.2024 saat 23.59 olarak açıklandı.

Adayların https://ilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ÇOMÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Genel şartlar;

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 
Özel şartlar

- Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak erkek adaylar için 170 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10'dan fazla olmamak. (Ömeğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10:100 kilo ile en az 90-10—80 kilo aralığında olması.)

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak kadın adaylar için 160 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10'dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10—100 kilo ile en az 90-10—80 kilo aralığında olması.)
 
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Bakmadan Geçme