Çalışan emekliye kıdem tazminatı ödenir mi?

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için kıdem tazminatı alma koşulları belirlendi. Yargıtay'ın görüşüne göre, emekli olduktan sonra işten ayrılanlar, iş akdinin sona ermesi veya haklı bir nedenle fesih durumunda kıdem tazminatı alabilirler.

Emekli aylığı almaya hak kazanan pek çok emekli, çalışmaya devam ediyor. Ancak emekli olduktan sonra işten ayrılanların kıdem tazminatı alma durumu, belirli kurallara tabi.

Özellikle 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış veya emekli olmuş kişiler için durum şöyle: Eğer bu kişiler, emekli olduktan sonra 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışmaya devam etmek isterlerse, ya emekli aylıklarını kestirmek zorunda kalacaklar ya da sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışacaklar. Sosyal güvenlik destek primi ödeyenler emekli aylıklarını almaya devam ederken, aylıklarını kestirenler normal sigortalı gibi işverene bağlı olarak prim ödeyecekler.

Emekli olduktan sonra işverenden kıdem tazminatı alıp aynı işyerinde çalışmaya devam edenler, emeklilik sonrası çalıştıkları süre kadar kıdem tazminatı alabilirler. Ancak bu kişilerin, iş akdinin sona ermesi veya işçinin haklı bir nedenle iş akdini feshetmesi gerekiyor.

Yargıtay'ın görüşüne göre, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya başlayanlar için kıdem hakkı sıfırlanır ve yeni çalışma dönemi başlar. Dolayısıyla, emekli olduktan sonra tekrar aynı işyerinde çalışanlar için kıdem tazminatı emeklilik sonrası çalıştıkları dönem üzerinden hesaplanır.

Örneğin, emekli olduktan sonra 20 yıl aynı işyerinde çalışıp kıdem tazminatı alan bir kişi, emekli olduktan sonra aynı işyerinde 3 yıl daha çalışırsa, ikinci kez kıdem tazminatı alabileceği süre sadece bu 3 yıldır.

 

Bakmadan Geçme