Birden fazla yüksek lisans yapan personel kaç kademe ilerlemesinden yararlanır?

Devlet memurlarından bazıları oldukça eğitime meraklıdır. Bir yüksek lisansı bitirip başka bir yüksek lisansa başlayan çok fazla memur vardır. Acaba her yüksek lisans derecesi için ilave bir kademe alınabilir mi? Bu sorunun cevabını arayacağız.

  • 998

Belediyede 657 sayılı Kanun’a tabi görev yapmakta olan personelden birden fazla yüksek lisans diploması olanlara iki kademe verilebilir mi?

Bu konuyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu mütalaada konuya açıklık getirmiştir.

Bir personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’’nun 36/A-9 maddesi gereğince daha önce bir kademe ilerlemesi uygulanmış daha sonra 2 inci yüksek lisansını tamamlayan söz konusu personel mezkur Kanunun 36/A-9 maddesi hükmünden ikinci kez yararlanmak istemiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) bendinin 9’uncu fıkrasında; “Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dallarında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ile lisans üstü öğrenim görenlere bir kademe ilerlemesi uygulanması öngörülmüş olup, aynı düzeyde birden fazla dalda lisans üstü öğrenim görülmesi halinde bunların her biri için ayrı ayrı kademe ilerlemesi uygulanması amaçlanmamaktadır.

Bu itibarla, bir veya birden fazla dalda olduğuna bakılmaksızın yapılan lisans üstü öğrenim için bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekmekte olup, ilgili personele iki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim görmüş olması sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Kanun metninde iki ayrı kademe ilerlemesi verilmeyeceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu görüşün gözden geçirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

Bakmadan Geçme