'Biraz kilolu ve iticisin' denilerek işten atıldı

Bir kişi, 4 yıldır çalıştığı iş yerinde kendisine sürekli mobbing uygulandığını iddia etti. Öyle ki bunalıma giren çalışan bir dönem hastanede yatarak tedavi gördü.

  • 124

"Biraz kilolu ve iticisin" denilerek işten atılan bir çalışan, 4 yıllık sürecin ardından yaşadığı mobbingi Türkiye İş Kurumu'na şikayet etti. İddiasına göre, işyerinde sürekli olarak mobbing uygulandı ve sağlık sorunları yaşadı. Raporlu olduğu dönemde maaşı düşürülmeye çalışıldı ve görevde yükseltilmedi. İşveren haksız uygulamalarına son vermeyince, çalışan tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Ancak, mahkeme davacının lehine karar verdi ve tazminatların ödenmesine hükmetti. İşveren kararı temyiz etti, ancak Yargıtay, işçiyi haksız buldu. Diğer işçilerin tanıklık yapmaması ve belgelerin yetersizliği nedeniyle mobbing iddiaları ispatlanamadı. MEMUR5.COM editörü ayrıntılı kaleme aldı:

İşyerinde görevde yükseltilmedi

Raporlu olduğu bu dönemde de tam zamanlı maaşının yarım zamanlıya düşürülmeye çalışıldığını iddia etti. Hatta, Biraz kilolu olan çalışan, iş yerindeki görevde yükselme sınavına girdiği vakit, kendisine "Sen biraz kilolu ve iticisin..." denilerek iş yerindeki görevinde de yükseltilmediğini iddia etti.

Şikayette bulundu

İşyerinde yaşadığı bu durumların artık katlanılamaz hale gelmeye başladığını, çalışma koşullarının da işçi sağlığını tehdit eder şekilde olduğunu ifade ederek, Türkiye İş Kurumuna, şikayette bulundu. Kurum tarafından işyerinden iddialara ilişkin bilgi ve belgeler istenildi. Ancak herhangi bir belge gönderilmeyince işyerine idari para cezası kesildi.

Tazminatsız işine son verildi

Bunun üzerine çalışan, işverenden haksız uygulamalarına son vermesini talep etti. Ancak, işveren şirket tarafından talepleri reddedilmekle kalmayarak,- tazminatsız- işine son verildi.

Mahkeme 'Tazminatlar ödenmeli' dedi

Yaşadığı mobingle baş etmeye çalışırken bu defa işsiz de kalan çalışan, işverenden tazminatlarının ödenmesini istedi.Ancak işveren tazminatları ödemeye yanaşmayınca olay bu defa mahkemeye taşındı.

Yerel Mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi gerektiğine karar verdi. Kararda özetle,

'.....davacının biraz kilolu olup itici görünmesi sebebiyle yükselmesinin önlenmeye çalışıldığı,mobing uygulanarak işini bırakmasının istendiği ancak davacının bu baskılara dayanarak işi bırakmadığı,iş akdinin davalı işveren tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulüne...' şeklinde karar verildi.

İşveren kararı temyiz etti

Kararın işveren tarafından temyizi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi çalışanı haksız bularak yerel mahkeme kararını bozdu.

Tanık işyeri dışından

Çalışanın açtığı davada diğer işçiler, işyeri aleyhine, işçi lehine tanıklık yapmayınca Yargıtay olayı yeterince ispatlanmamış saydı. Davada, işçinin tek delili olan, lehine tanıklık yapan teyzesini ise, işyeri dışından olması nedeniyle olayı aydınlatmaya yeterli bir tanık beyanı olarak görmedi.

Mobbing somut ve açık ispatlanmalı

Olaya bir de İşverenin, devamsızlık,sürekli alınan sağlık raporları ve görevde yükselme sınavında düşük not aldığına dair belgeler göstermesi karşısında, mobbing iddialarını ispatlayamayan çalışanın tazminatsız işten atılmasını haklı bularak yerel mahkemece verilen tazminat kararını bozdu.

Bakmadan Geçme