• Haberler
  • Memur
  • Bildiri dağıttığı için ceza alan akademisyene hak ihlali kararı

Bildiri dağıttığı için ceza alan akademisyene hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, akademisyenin üniversitede bildiri dağıtması ve afiş asması gerekçesiyle aldığı disiplin cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini kararlaştırdı. Bu karar, cezanın yasal dayanağının eksikliğini vurgulayarak, başvurucunun haklarının ihlal edildiği sonucuna ulaştı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan bir akademisyenin, üniversite içinde bildiri dağıtması ve afiş asması nedeniyle aldığı disiplin cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme, başvurucunun eylemlerinin disiplin cezasını gerektiren "657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak..." ibaresiyle belirtilen fiiller kapsamında değerlendirildiğini ancak bu hükmün öngörülemezliği ve belirsizliği sebebiyle Anayasa'nın 26. maddesine aykırı olduğunu vurguladı.

Başvurucu, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) üyesi olarak sendikal faaliyetler kapsamında bildiri dağıttığı ve afiş astığı gerekçesiyle yükseköğretim kurumunda disiplin soruşturması geçirdi. Mahkeme, bu eylemlerin işyerinde huzursuzluğa yol açtığı yönündeki iddiaları göz önünde bulundurarak başvurucunun disiplin cezasıyla cezalandırılmasını meşru amaç olarak değerlendirdi. Ancak cezanın dayanağı olan "657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak..." ibaresinin belirsizliği ve öngörülemezliği sebebiyle Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme, bu çerçevede başvurucunun ifade özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi için idari yargıda yeniden yargılama yapılmasını ve başvurucuya 20.000 TL manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Bu karar, Türkiye'de akademik özgürlükler ve ifade özgürlüğüne ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirecek nitelikte.

Bakmadan Geçme